PREDSEDNICA ASNS RANKA SAVIĆ POSETILA JP „NUKLEARNI OBJEKTI“ VINČA

ranka-savic-2012Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić posetila je u petak, 27. maja 2016. godine JP „Nuklearni objekti“ u Vinči.

Zajedno sa Jovankom Đurić, predsednicom ASNS „Nuklearni objekti“, razgovarala je sa direktorom gospodinom Daliborom Arbutinom o problemima ali i o planovima ovog javnog preduzeća.

Jedna od tema je bila i sektor Poliklinička služba, koja se gasi, uz veliko nezadovoljstvo zaposlenih.

ASNS će u narednom periodu, posle formiranja Vlade Srbije, pokrenuti pitanje gašenja ovog sektora i opravdanosti ovakvog posktupka.

Posle sastanka sa direktorom, održan je sastanak sa Odborom poverenika sindikata, gde su zaposleni detaljno upoznali predsednicu ASNS sa problemima u funkcionisanju ovog javnog preduzeća.

Jedan od problema jeste i neusvajanje Kolektivnog ugovora, nepostojanje Pravilnika o radu, kao i međuljudski odnosi.