ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA ASNS JP PEU RESAVICA

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i generalni sekretar ASNS Nebojša Rajković prisustvovali su sednici Predsedništva ASNS JP PEU Resavica koja je održana 30. novembra 2016. godine u RKU „Ibarski rudnici“.

Sednici su prisutvovali predstavnici ASNS sindikata rudnika koji posluju u okviru JP PEU Resavica: RMU „Soko“ RMU „Štavalj“, RGP “Aleksinac”, RMU „Bogovina“, RMU „Rembas“ i RKU „Ibarski rudnici“.

Za predsednika ASNS JP PEU Resavica izabran je Miljan Tešović (RMU „Soko“), a za potpredsednika Nebojša Stanojević (RGP “Aleksinac”).

Članovi Predsedništva su: Zoran Paklar (RMU “Soko”), Srđan Rakonjac (RMU “Štavalj”), Redžip Nuhović (RMU “Štavalj”), Negovan Marinković (RGP “Aleksinac”), Željko Čorbić (RKU “Ibarski rudnici”), Ljubinko Barlovac (RKU “Ibarski rudnici”), Nenad Nujkić (RMU “Bogovina”), Zvezdan Radenković (RMU “Bogovina”) i Zoran Stevanović (RMU “Soko”).

Na sednici se raspravljalo o aktuelnoj situaciji u JP PEU Resavica, daljem radu i jačanju sindikata kako bi se u što kraćem roku postigla reprezentativnost.

Predsedništvo ASNS JP PEU Resavica je donelo odluku da zatraži od Predsedništva ASNS da sazove vanrednu skupštinu ASNS Granskog sindikata energetike. Takođe, odlučeno je i da se vode aktivnosti na potpisivanju Sporazuma između ASNS JP PEU Resavica i v.d. generalnog direktora Stevana Dželatovića o pravima radnika koja proizilaze iz Zakona o radu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + nineteen =