ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA ASNS

Glavni odbor Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, na danas održanoj sednici, usvojio je izveštaj o radu za 2016. godinu, završni račun za prethodnu godinu kao i informaciju o radu Fonda solidarnosti ASNS u 2016. godini.

Takođe je usvojen i plan rada za 2017. godinu. Ključni segmenti plana odnose se na poboljšanje radno pravnog i ekonomskog  položaja zaposlenih i rada sindikata a kroz analizu i delovanje kojim se otklanjaju osnovni problemi sa kojima se suočavaju zaposleni i sindikat. Usvojene su i dopune Statuta ASNS.

 

Odluke koje su usvojene na sednici Glavnog odbora ASNS 31.03.2017. godine možete pogledati na sledećim linkovima:

  1. Odluka o prestanku clanstva u GO ASNS.pdf
  2. Odluka o verifikaciji novih clanova GO ASNS.pdf
  3. Odluka o usvajanju Izvestaja o radu za 2016.godinu.pdf
  4. Odluka o usvajanju Plana rada za 2017.godinu.pdf
  5. Odluka o usvajanju Finasijskog izvestaja za 2016. godinu.pdf
  6. Odluka o usvajanju dopuna Statuta ASNS.pdf
  7. Zakljucak-Usvaja se informacija o radu Fonda solidarnosti ASNS za 2016. godinu.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × 1 =