ASNS I ASNS-SINDIKAT VOJSKE SRBIJE UPUTILI PREMIJERU I MINISTRU ODBRANE PREDLOG ZA POVEĆANJE PLATA

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata i ASNS-Sindikat Vojske Srbije, polazeći od egzaktnih pokazetelja o ekonomskim i finansijskim kretanjima i održivih projekcija, predlažu Vladi Republike Srbije povećanje plata i zarada u javnom sektoru i uvećanje iznosa minimalne zarade.

Povećanje plata i zarada ne treba da bude linearno već diferencirano, s`tim što bi najveće povećanje imali zaposleni sa najnižom platom, a najmanje zaposleni sa najvišom platom, funkcioneri i uprava. Na navedeni način postigla bi se socijalizacija povećanja plata i zarada i obezbedilo da svi zaposleni dobiju približno isti iznos uvećanja. U protivnom,  dalje bi se produbila neopravdano velika razlika u platama  između najvećeg broja zaposlenih i manjine koju čine finkcioneri i pripadnici uprava kojima bi pripalo najveće povećanje.

Prilikom povećanja plata posebno treba izdvojiti pripadnike Vojske Srbije i civilna lica zaposlena u Vojsci Srbije s obzirom na veliku  nesrazmeru u odnosu plata i odgovornosti, uslova rada i rizika kojima su izloženi.

Prilikom povećanja plata, i u ovom slučaju, najveće povećanje treba da dobiju vojnici, zatim podoficiri, oficiri sa nižim činovima, a najmanje najviši činovi. Na isti način treba diferencirati i povećanje plata za civilna lica zaposlena u Vojsci Srbije. Uvećanjem plata, na predloženi način, značajno bi se popravio ekonomski i socijalni položaj pripadnika Vojske Srbije, civilnih lica na radu u Vojsci Srbije i njihovih porodica, ali i povećala motivacija i odgovornost u ovim neizvesnim vremenima punim teških izazova.

 

 

Odgovor Ministarstva odbrane na dopis ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

sixteen − 10 =