POSETA PREDSEDNICE ASNS, GLAVNOG MENADŽERA I PREDSEDNIKA ASNS GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI U “JP KOMUNALAC PIROT”

U JP „Komunalac Pirot“, ASNS je dokazala reprezentativnost.

U cilju upoznavanja sa problemima zaposlenih u ovom Komunalnom preduzeću, dana 05.07.2017.god. predstavnici ASNS su posetili radnike komunalaca.

U poseti su bili Predsednica ASNS Ranka Savić, Dragan Milovanović, član Predsedništva i  Simo Blagojević Predsednik Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Održan je sastanak sa direktorom preduzeća Bobanom Tolićem, kome je prisustvovao predsednik sindikata ASNS JP „Komunalac Pirot“ Dušan Stanković i član odbora Bojan Kostić. Razgovaralo se o problemima i perspektivi preduzeća.

Direktor se žalio na nedovoljan broj zaposlenih i nemogućnost zapošljavanja novih ljudi  zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Pohvalio se pozitivnim poslovanjem JP „Komunalac Pirot“  i ostvarenoj dobiti od dvadeset miliona dinara.

Posle sastanka sa direktorom, održan je sastanak sa zaposlenima. Među radnicima vlada veliko nezadovoljstvo, pre svega malim platama. One su neznatno veće od minimalne zarade i apsolutno nedovoljne za iole pristojan život. Na sastanku je dogovoreno da se pokrene inicijativa za povećanje zarada zaposlenih i da se u narednom periodu razgovara sa gradonačelnikom Pirota u cilju rešavanja ovog problema.

Radnici su se žalili i na velike pritiske od strane pretpostavljenih – da se iščlane iz sindikata ASNS.

Dobili su uveravanja da će biti zaštićeni i da će Centrala preduzeti sve što je potrebno da bi se izbegao MOBING i dozvolio nesmetan rad sindikata. Ovaj pritisak ide u prilog činjenici da će se ASNS u JP „Komunalac Pirot“ boriti za radnike, za njihov standard i život dostojan  čoveka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × 2 =