KO UPRAVLJA I SAVETUJE, ZARADI 180.644 DINARA

Najveća junska neto plata prema delatnostima, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležena je u finansijskim delatnostima i delatnostima osiguranja – 95.232 dinara, i veća je od republičke prosečne plate za prošli mesec 45.994 dinara.
U delatnosti informisanja i komunikacije prosečna neto plata u junu bila je 90.587 dinara, u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom 81.133, rudarstvu 76.775, državnoj upravi i obaveznom osiguranju 49.940.
Prosečna junska plata u saobraćaju i skladištenju bila je 49.566 dinara, prerađivačkoj industriji 48.556, građevinarstvu 45.358, zdravstvu i socijalnoj zaštiti 43.694, a obrazovanju 42.938. Ona je u snabdevanju vodom i upravljanju otpadnim vodama iznosila 42.583 dinara, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 42.508, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima 39.706, u umetnosti, zabavi i rekreaciji 38.439, trgovini na veliko i malo 37.747 i u ostalim uslužnim delatnostima 35.902.
Razlika između najveće i najmanje plate ostvarene prošlog meseca po delatnostima je 59.330 dinara, jer toliko se dobije kada se uporede zarade ostvarene u finansijskim delatnostima i delatnosti osiguranja od 95.232 i zarade u ostalim uslužnim delatostima od 35.902 dinara. Drugim rečima, razlika između neto zarada u te dve delatnosti veća je od prosečne republičke plate, koja je u junu bila 49.238 dinara.
Još je veća razlika između zarada na pojedinačnim poslovima unutar delatnosti čije podatke obrađuje Republički zavod za statistiku. Tako zaposleni u upravljačkim delatnostima i savetovanju imaju prosečnu neto junsku platu od 180.644 dinara, a devet puta manje od njih zaradili su zaposleni u sakupljanju, tretmanu i odlaganju otpada – svega 19.561 dinar. Na stranu to što statistički podaci pokazuju da je prosečna neto zarada zaposlenih u toj delatnosti manja od minimalne zarade, a to ne bi smela da bude s obzirom na to da je minimalac zagarantovan svima koji rade osam sati dnevno.
19.561 dinar plata za skupljanje otpada
Druga najveća junska neto plata zabeležena je u vazdušnom saobraćaju – 165.358 dinara, zatim u računskom programiranju i konsultantskim delatnostima – 160.891, pa u uslužnim delatnostima u rudarstvu – 142.215, reklamiranju i istraživanju tržišta – 130.566. U delatnosti finansijskih usluga prošlog meseca prosečna neto zarada bila je 110.979 dinara, u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa 103.858, proizvodnji duvanskih proizvoda 103.116 i proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda 101.601. To je devet delatnostima u kojima je junska plata bila iznad 100.000 dinara, odnosno daleko iznad 500 evra kao sna o prosečnoj plati u Srbiji o kojoj sanja ogromna većina zaposlenih.
9 delatnosti zaradi više od 100.000 dinara
Najmanja prosečna neto zarada prošlog meseca zabeležena je, kao što je već istaknuto, u sakupljanju, tretmanu i odlaganju otpada – 19.561 dinar, zatim u kinematografiji – 21.460, popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu – 25.567, pomoćnim delatnostima u finansijskim uslugama i osiguranju – 25.727, delatnostima pripremanja i posluženja hrane i pića – 26.017, ostalim ličnim uslužnim delatnostima – 28.177, preradi drveta i proizvoda od drveta – 28.433, proizvodnji odevnih predmeta – 29.203 i sportskoj, zabavnoj i rekreativnoj delatnosti – 29.280.
Mnogo više od proseka
Osim poslova u delatnostima u kojima je junska plata „prešišala” 100.000 dinara, ima još 25 onih čija su prosečna primanja veća od proseka republike od 49.238 dinara. Među njima, najveću prosečnu junsku platu zabeležili su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte – 97.849 dinara, zatim delatnost udruženja – 88.566, programske aktivnosti i emitovanje – 87.543, proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda – 80.237, telekomunikacije – 79.139, eksploatacija uglja – 78.524 i druge.
Izvor: Dnevnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × four =