PETOMESEČNI ŠTRAJK U FŠV „GOŠA“, PREDVOĐEN ASNS FŠV „GOŠA“, FORMALNO JE ZAVRŠEN POTPISIVANJEM SPORAZUMA O OKONČANJU KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA

Sporazum o okončanju kolektivnog radnog spora, koji ima snagu izvršne isprave, potpisali su predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Goše Milutin Šcepanović u prisustvu miritelja Živka Kulića.

Zaposleni su se u petak vratili na posao da bi mogli da ispune svoje obaveze prema dobavljačima, nakon što su dogovorili nacrt sporazuma.

Sporazumom, u koji je Tanjug imao uvid, dogovorena je jednokratna isplata po 30.000 dinara zaposlenima u Goši od strane poslovnih partnera, zatim isplata prosečno po 30.000 dinara direktno na račune zaposlenih, penzionera i ostalih bivših radnika kojima se duguje, a po isporuci 2 komada Z1 vagona od strane AOFI agencije.

Dogovorena je i isplata prosečno po 30.000 dinara u roku od 15 dana od isporuke vagona na račun Goša RSC, s tim što će isplata zaposlenima biti vršena uz obostranu saglasnost generalnog direktora i predsednika štrajkačkog odbora.

Po prodaji 11 komada vagona i 47 obrtnih postolja biće izvršena isplata zaostalih zarada i alimentacija, čime će biti isplaćena kompletna dugovanja radnicima i deo obaveza prema dobavljačima.

Reprogram dugova prema državi, prema Sporazumu, će biti regulisan 30 dana od početka rada (povezivanje radnog staža i socijalnog osiguranja) navodi se u sporazumu i napominje da će se reprogramom dugova stvoriti uslovi za deblokadu računa Goša FSV.

Nakon četiri meseca od početka štrajka, u julu se na saglasan predlog zaposlenih i poslodavca u postupak rešavanja spora uključila Agencija za mirno rešavanje radnih sporova i odredila miritelja Živka Kulića da vodi pregovore radi postizanja sporazumnog rešenja.

Nakon četiri održane rasprave, Odbor za mirenje nije došao do usaglašenih stavova, nakon čega je raspušten, a poslodavac i sindikati su nastavili da pregovaraju u cilju rešenja spora odnosno okončanja štrajka.

Prošle nedelje, nakon više razgovora sa Ministarstvom privrede, kooperantima, podizvođačima i poveriocima, oni su došli do nacrta sporazuma koji je danas zaključen nakon razgovora sa miriteljem.

Izvor: Tanjug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × two =