Nezaposlenost u Srbiji se smanjuje, ko najlakše nalazi posao

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je za RTS da je u ovom trenutku na evidenciji 622.000 nezaposlenih lica. Aktuelna stopa nezasposlenostio je 11,8 odsto, a svi indikatori na tržištu rada beleže pozitivne trendove, istakao je Martinović.

MMF je u svom izvešataju početkom ovog meseca izneo prognozu da će stopa nezaposlenosti u 2017. godini u našoj zemlji biti 16 procenata, a da će naredne godine pasti na 15,6 odsto.

Istovremeno, iz Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeno je da je ta stopa 11,8 procenata. I jedni i drugi konstatuju da se broj nezaposlenih smanjuje.

Gostujući u Dnevniku RTS-a, Zoran Martinović je rekao da se u ovom trenutku na njihovoj evidenciji nalazi 622.000 nezaposlenih lica i ako se to poredi sa istim periodom od prošle godine može se zaključiti da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih, za oko devet odsto ili 55.000 lica na evidenciji.

“Aktuelna stopa nezasposlenosti je 11,8 odsto, očekujemo da će do kraja godine godišnji prosek biti ispod prognoze MMF-a, jer prvi i drugi kvartal pokazuju da je stopa nezaposlenosti ispod 15 odsto ako gledamo godišnji prosek”, rekao je Martinović.

S druge strane, kako kaže Martinović, beleži se povećan broj zapošljavanja. NSZ beleži broj lica koja su bila na evidenciji, a nakon toga su prijavljena na obavezno socijalno osiguranje.

Za prvih devet meseci takvih slučajeva – prijava je oko 206.000 što je pozitivnije u odnosu na prošlu godinu za oko 2,4 odsto, rekao je Martinović.

“Dakle, svi indikatori na tržištu rada beleže pozitivne trendove”, rekao je Martinović.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je da je pojačana inspekcijaksa kontrola i dolazi do toga da se veliki broj lica koja su bila u neformalnoj zoni zapošljavaju, a anketna stopa nezaposlenosti je zabeležila da je u drugom kvartalu došlo do povećanja neformalnog zapošljavanja.

Kako kaže, nisu svi poslodavci revnosni da prijavljuju svoje zaposlene tako da je siva zona još dominantna.

Martinović kaže da najlakše nalaze posao, za duži vremenski period, stručnjaci iz oblasti informacione tehnologije, inženjeri elektronike, mašinstva, građevine, lekari sa specijalizacijama, stručnjaci iz oblasti finansija, farmaceuti, kao i oni koji poseduju veštine i znanje – knjigovođe, računovođe, kuvari, pekari i ljudi kojim poseduju zanate iz oblasti građevinarstva – zidari, stolari.

Veliki broj nezaposlenih lica se interesuje za programe prekvalifikacije. Martinović kaže da je sada aktuelni progam koji se sporvodi preko Vladine Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, oko u 900 osoba se može prekvalifikovati za složenije obuke iz informacionih tehnologija.

“Mi smo preko NSZ u ovoj godini na neki način obučili preko 5.000 nezapsolenih za različite vrste veština i onih kompetencija koji mogu podići sterpen zapošljivosti. Ali, imajući u vidu da je na našoj evidenciji više od 30 odsto lica koja su prvog i drugog stepena bez adekvatnog znanja i veština, sigurno je da moramo u narednoj godini nastaviti sa tim procesom i ovih dana je i priprema budžeta za narednu godinu”, rekao je Martinović.

Direktor NSZ kaže da će zahtevati da se budžet za aktivne mere zapošljavanja uveća u odnosu na prethodne godine.

Ističe da će biti veća mogućnost da se stimulišu one mere koje su usmerene ka teže zapošljivim kategorijama, a to su između ostalog, programi podrške poslodavcima, programi stručne prakse, programi za osobe sa invaliditetom, kao i složenije obuke iz oblasti informacionih tehnologija.

Iz gostovanja Zorana Martinovića u Dnevniku RTS-a video materijal možete pogledati na linku ispod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 19 =