Mladi čine 22,5 odsto nezaposlenih u Srbiji, preduzetnički duh treba razvijati još u osnovnoj školi

Mladi čine 22,5 odsto od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji, što je za 14,5 odsto manje u odnosu na prošlu godinu, rekao je danas ministar za rad Zoran Đorđević na konferenciji “Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih: novi pristupi – novi izazovi”.

Kako je naveo, najveći broj nezaposlenih u Srbiji, 57,9 odsto, ima srednje stručno obrazovanje koje ne odgovara potrebama tržišta rada, a više od 20 odsto mladih nezaposlenih pripada kategoriji nestručnih, nekvalifikovanih radnika sa osnovnom školom ili bez ikakve škole.

 Ministar je rekao da su prema Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za period 2011- 2020. mladi kategorija teže zapošljivih lica, ali da je stopa zaposlenosti za mlade između 15 i 24 godine porasla u odnosu na 2016. godinu.

– Najranjivija grupa mladih su oni koji nisu zaposleni i ne nalaze se ni u jednom programu obuke ili obrazovanja, u ukupnom broju mladih oni imaju udeo od 15,3 odsto, što je manje nego pre, ali je više od proseka EU gde je njihov udeo 11,5 odsto – rekao je Đorđević.

On je dodao da je zapošljavanje mladih fokus Vlade Srbije, kao i da je Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za te svrhe iz budžeta ove godine opredeljeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za uključivanje osoba sa invaliditetom u mere aktivne politike zapošljavanja.

Dodaje, da će Vlada Srbije i dalje biti usmerena na osnaživanje mladih, kreiranje programa stručne prakse, podsticanje samopreduzetništva, prekvalifikacija i drugih aktivnosti koje će doprineti boljem pozicioniranju mladih na tržištu rada.

Prekvalifikacije i inovacije

– Vlada će ove godine imati pilot projekat za 100 mladih koji će se prekvalifikovati u IT, a planirano je da još njih 900 bude prekvalifikovano za ovu industriju. Procene su da će do 2020. biti 50.000 mladih koji će raditi u IT oblasti, ima prostora za mlade i treba raditi na strategijama koje će povezivati obrazovanje mladih sa profesijama budućnosti – rekao je Đorđević.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je da su inovacije velika šansa za zapošljavanje mladih koji treba da razvijaju preduzetnički duh jos od osnovne škole.

– Oni treba da vide značaj i mogućnost poslovne primene ideja, da se fokusiraju na razvijanje ideja koje pomažu ljudima, a istovremeno imaju ekonomsku dimenziju. Želimo da što više mladih učestvuje u programima radnog staža u preduzećima, jer je veoma teško za mlade studente da započnu kontakt sa industrijom – rekao je Popović.

Promovisati žensko inovaciono preduzetništvo

On je istakao da naročito treba promovisati žensko inovaciono preduzetništvo, koje je Institut evropske unije za inovacije i tehnologije postavio kao jedan od prioriteta.

– Mi smo sa njima dogovorili apsolutnu saradnju i već ćemo sledeće nedelje imati prve projekte u toj oblasti. Zzelimo da podržimo ženske preduzetnice kroz konkretne akcije i fokusom na to polje – rekao je Popović.

Jedan od prioriteta, kaže Popović, je i povećanje tehničko-tehnološkog unapređenja poljoprivrede.

– Znamo da mnogi mladi IT kadrovi učestvuju u razviju tehnoloških rešenja za primenu u svetskoj industriji. Uložićemo napor da se razvijaju mogućnosti za novu reindustrijalizaciju i novu platformu digitalne industrije u Srbiji – rekao je Popović.

Ditman: Dobro je da su mladi fokus

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman rekao je da je Srbija u procesu važnih reformi za povećanje standarda i poslovanja u cilju da postane deo EU i da unapredi život građana.

– Ovo je tema na kojoj možemo da radimo zajedno i drago mi je da smo iz vlade videli da su mladi fokus. Moramo da sarađujemo, a posebno su osetljive grupe mladih koji se još obrazuju i mladi iz ugroženih grupa, takođe, moramo da obrazovanje mladih uskladimo sa potrebama tržišta – rekao je Ditman.

Dodaje, da mladi treba više da se edukuju u oblasti preduzetništva, kako bi sami postali poslodavci.

– Mi ćemo kroz kratkoročne mere podrške pomoći mladima, dok sa vladom radimo i na dugoročnim merama. Podržavamo i sistem dualnog obrazovanja i drago mi je da je zakon došao do skupštine. Takođe, podržavamo start-up kompanije u Srbiji i važno nam je da sarađujemo, kako sa vlašću tako i sa običnim mladim ljudima koji traže svoj put – rekao je Ditman.

“Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih” pokrenut je pre dve godine sa ciljem da se unapredi praksa zapošljavanja mladih kroz nove modele i da se analizira njihova uspešnost.

Izvor: (Blic)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

14 − 2 =