PREDSTAVNICI ASNS NA SASTANKU U MINISTARSTVU PRAVDE RS

U Ministarstvu pravde Republike Srbije dana 9. novembra 2017 godine, održan je sastanak  predstavnika  Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Ministarstva pravde RS.


Sastanku su ispred Ministarstva pravde RS prisustvovali: gospođa Nela Kuburović, ministarka, gospođa Slavica Jelača, pomoćnik ministra i gospodin dr Milan Stevović, direktor UIKS RS.
Ispred ASNS učestvovali su: gospođa Ranka Savić, predsednica ASNS, gospodin Saša Vidosavljević, predsednik ASNS Grupacije UIKS RS i članovi Izvršnog odbora Grupacije UIKS RS: Zoran Đurđević, Brane Janković i Željko Mitrović.


Na početku sastanka razgovaralo se o novoj sistematizaciji radnih mesta u UIKS RS, kojom je predviđeno povećanje broja radnih mesta sa 3984 na 4339. Dogovoreno je da se povećanje broja zaposlenih sprovede na način da upravnici zatvora traže popunu radnih mesta u zatvorima gde je to neophodno a da Ministarstvo i UIKS RS nastoje da ovim zahtevima izađu u susret gde god je to moguće. Ministarka je najavila da očekuje se da će se u okviru UIKS RS tokom sledeće godine stvoriti uslovi za otvaranje još oko 300 novih radnih mesta u okviru Službe za obezbeđenje.
ASNS Grupacija UIKS RS je iznela predlog da se izmene uslovi za odlazak u penziju zaposlenima u UIKS RS i to tako da starosna granica za odlazak u penziju bude 50 godina života a minimum radnog staža koji zaposleni treba da ima uz taj uslov, bude 20 godina staža.
Gospođa Slavica Jelača, pomoćnik ministra je tim povodom rekla da je neophodno izvršiti promenu zakonske regulative u smislu izmena u okviru Zakona o radu i da je to jedini način da se izmene uslovi odlaska u penziju za pripadnike UIKS RS, a da će Ministarstvo pravde sa svoje strane podržati zahteve sindikata za te izmene.


Povodom zahteva ASNS Grupacije UIKS RS da se u najkraćem mogućem roku obezbede službene legitimacije i značke, kao i nove uniforme, direktor UIKS RS, gospodin Milan Stevović je obećao da će do kraja novembra tekuće godine službene legitimacije i značke biti obezbeđene i distribuirane pripadnicima Službe obezbeđenja a da će uniforme za koje je raspisan tender biti boljeg kvaliteta nego do sada.
Gospođa Nela Kuburović, ministarka pravde RS je iznela da je Ministarstvo pravde za narednu godinu predvidelo određena sredstva za zaposlene u UIKS RS koji su sa srednjom stručnom spremom a nemaju beneficije. Bliže informacije o tome moći će da da nakon usvajanja budžeta za narednu godinu. Takođe Ministarka je naglasila da je svesna da su zaposleni sa višom i visokom stručnom spremom bez beneficija dosadašnjim rešenjima delimično oštećeni i da će Ministarstvo u narednom periodu nastojati da ovaj problem reši kroz novu sistematizaciju radnih mesta. Takođe, naglasila je da je ove godine prioritet povećanje plata zaposlenima a da će se u narednom periodu razgovarati o povećanju dnevnica.


Ministarka Kuburović je obrazložila i zašto je došlo do zastoja u radu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona koji uređuju položaj zaposlenih u pravosudnim organima i obećala da će u narednom periodu rad te Radne grupe biti daleko bolji. Takođe, je iznela stav Ministarstva pravde RS kojim se preporučuje da sindikati uzmu aktivno učešće u izradi sistematizacije radnih mesta u Ustanovama na osnovu kojih bi UIKS RS napravila konačan predlog sistematizacije radnih mesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

13 + three =