MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA: Jednakost i ravnopravnost na prvom mestu

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se danas širom sveta, 67. godinu za redom, kao podsetnik da svaki čovek ima pravo na život, slobodu i sigurnost.

Obeležavanje je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je je 10. decembra u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

U njoj je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 11 =