SEMINAR „ULOGA I ZNAČAJ SINDIKATA PRE ULASKA U EVROPSKU UNIJU“

Sindikalno obrazovni centar Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, u cilju stalne edukacije svojih funkcionera i članova, organizovao je seminar na temu „Značaj i uloga sindikata pre ulaska u Evropsku uniju“.

ASNS i njeni članovi dugi niz godina se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju i iz tog razloga svoje delovanje i poteze koje vuku su usmereni upravo ka demokratizaciji države, vladavini prava, nezavisnim institucijama i sindikatima koji su bitan činilac za ostvarivanje ovog cilja.

Iskustvo susednih zemalja, problemi sa kojima su se susretali sindikati, su od velikog značaja te je o toj temi govorila Vesna Mlinarić iz Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat.

Seminar je održan od 14. do 19. februara 2018. godine u Pragu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three − three =