GLAVNI ODBOR ASNS: VI KONGRES ASNS 19. MAJA 2018. GODINE

Glavni odbor Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, na danas održanoj IV redovnoj sednici, doneo je odluku o održavanju VI Kongresa ASNS.

VI Kongres ASNS biće održan 19. maja 2018. godine u Beogradu, u Sava centru, sala 2/0, sa početkom u 10.00 časova.

Glavni odbor je doneo i sledeće odluke: Odluku o načinu izbora i broja delegata VI Kongresa ASNS, Odluku o prenošenju ovlašćenja za pripremu i organizaciju VI Kongresa ASNS sa Glavnog odbora na Predsedništvo ASNS i Odluku o članovima Organizacionog odbora VI Kongresa ASNS.

Glavni odbor je utvrdio i Nacrt izmena i dopuna Statuta ASNS koji se stavlja na javnu raspravu zaključno sa 2. aprilom 2018. godine. Nacrt izmena i dopuna Statuta ASNS biće objavljen na zvaničnom sajtu ASNS gde će svi članovi moći da daju i dostave svoje primedbe i predloge.

Glavni odbor je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu ASNS za 2017. godinu, Finansijski izveštaj za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu.

Članovi Glavnog odbora upoznati su i sa informacijom o radu Fonda solidarnosti ASNS za 2017. godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × three =