UKAZIVANJE NA PROBLEME PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE ANGAŽOVANIH NA OSNOVU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

ASNS ukazuje na problem sa kojim se susreće veliki broj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije koji su angažovani u Vojsci Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme.

Naime, prema postojećem zakonskom rešenju državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Članom 42. Zakona o Vojsci Srbije propisano je da se Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a oficir, odnosno podoficir navršava 45 godina života. Izuzetno po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.

U skladu sa navedenim zakonskim rešenjem, veliki broj profesionalnih vojnih lica godinama unazad, bez prekida  radi i angažovan je u Vojsci Republike Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme koji se obnavlja na svake tri godine . Njihov status kao zaposlenih je izuzetno nepovoljan, jer  se nalaze u  nejednakom položaju u odnosu na druge kategorije zaposlenih. Naime, profesionalna vojna lica, iako često rade u otežanim uslovima ostaju uskraćena za mnoga prava koja su drugim zaposlenima garantovana zakonom, kao što su pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa, i bolja pravna  zaštita od  nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Takođe, treba imati uvidu i da je postojeće zakonsko rešenje predviđeno čl.42. Zakona o vojsci RS u suprotnosti sa članom 37. Zakona o radu u pogledu roka trajanja radnog odnosa na određeno vreme s obzirom da je članom 37. Zakona o radu propisano da ugovor o radu, uz Zakonom striktno propisane izuzetke, sa istim zaposlenim može trajati najduže dve godine.

Pored navedenog, istekom roka na koji je ugovor o radu zaključen, mnogim profesionalnim vojnim licima, koja su godinama unazad savesno obavljali službu u Vojsci Srbije,ugovor o radu se ne produžava, jer Zakon to omogućava.

Na to ukazuje i poslednji primer radnopravnog spora koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu po tužbi profesionalnog vojnog lica inače člana ASNS – Sindikata Vojske Srbije. Napominjemo da se radi  o profesionalnom vojniku koji je od 2003. godine, bez prekida angažovan u Vojsci Srbije, na osnovu ugovora o radu na određeno vreme, vrhunskom sportisti – prvaku u karateu, učesniku brojnih humanitarnih akcija, koji pored brojnih diploma koje poseduje, ima završene master akademske studije drugog stepena Univerziteta u Beogradu na studijskom programu terorizam, organizovani kriminal i bezbednost . I pored brojnih kvaliteta i činjenice da je više puta za svoj rad visoko ocenjivan, ovom profesionalnom vojniku je nezakonito prestao radni odnos u decembru 2016.godine, jer mu poslednji ugovor o radu na određeno na vreme (koji se svaki put zaključuje na period od tri godine) nije produžen na osnovu odluke pretpostavljenog starešine koji je zloupotrebio svoje diskreciono pravo da se ugovor o radu ne produži za još tri godine, na osnovu navodnih propusata u radu , pri čemu nikada nije ni pokušano da se raspravi o kakvim se propustima radi i da li je mišljenje pretpostavljenog starešine osnovano.

Ovaj i brojni drugi primeri jasno pokazuju svu složenost situacije u kojoj se ova kategorija zaposlenih nalazi, kada se se posle više godina rada u Vojsci Srbije , ugovor o radu na određeno vreme  zaključen sa profesionalnim vojnicima, nakon isteka roka na koji je zaključen, ne produži na osnovu arbitrernog mišljenja i odlučivanja, pretpostavljenog  starešine, bez postojanja objektivnih i stvarnih razloga koji bi opravdavali prestanak ugovora.

ASNS će o povodom ovog problema inicirati promenu spornih propisa kako bi zaštitila svoje članove i druge pripadnike vojske od diskriminitarskog pristupa i nezakonitog postupanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × one =