ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA ASNS FORUMA ŽENA ASNS

Danas, 5. aprila 2018. godine održana je Izborna skupština Foruma žena ASNS. Osim delegatkinja, Izbornoj skupštini prisustvovala je predsednica ASNS Ranka Savić koja je, na početku, pozdravila prisutne i istakla da se žene danas suočavaju sa mnogim problemima iz oblasti rada, teže se zapošljavanju, manje su plaćene za iste poslove od mušakaraca, imaju problem i po povratku sa porodiljskog odsustva.  Sve ovo, kako je rekla, zahteva veću aktivnost Foruma žena kako bi se državi i poslodavcima skrenula pažnja na brojne probleme sa kojim se žene susreću.

 

U nastavku rada Izborne skupštine Foruma žena ASNS prešlo se na izbor organa Foruma žena ASNS.

 

Jednoglasno je odlučeno da funkciju predsednice Foruma žena ASNS i u naredne četiri godine obavlja dosadašnja predsednica Foruma Danijela Cvetković, glavni poverenik ASNS-JKP „Parking servis“ Smederevo.

 

Za sekretarku Foruma žena ASNS izabrana je Katarina Dinčić iz ASNS-JKP „Zelenilo“ Beograd. Izborna skupština Foruma žena ASNS izabrala je predsednice grupacija Foruma žena ASNS ispred Granskih sindikata i to: Suzanu Milošević iz ASNS H.K. „Krušik“ Valjevo (Grupacija Foruma žena ASNS-Industrijskog granskog sindikata), Miru Antonijević iz JPKP Lazarevac (Grupacija Foruma žena ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti), Danijelu Vuletić iz ASNS-Sindikat duvanske privrede Fabrika duvana Niš (Grupacija Foruma žena ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane), Suzanu Stoisavljević iz ASNS-Dom zdravlja Lazarevac (Grupacija Foruma žena ASNS-Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije) i Ivanu Stoiljković iz ASNS PIO Fond (Grupacija Foruma žena ASNS-Granskog sindikata javnih službi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × 4 =