ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA ASNS-GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI. IZABRANI NOVI ORGANI TOG GRANSKOG SINDIKATA ASNS

Danas, 5. aprila 2018. godine održana je Izborna skupština ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti. Osim delegata, Izbornoj skupštini prisustvovali su predsednica ASNS Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i generalni sekretar ASNS Nebojša Rajković.

Simo Blagojević, ponovo je jednoglasno izabran na funkciju predsednika ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Za sekretara je izabran Ivan Janković, glavni poverenik JKP „Beograd-put“ i dosadašnji sekretar ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Izabrani su i potpredsednici ovog granskog sindikata i to: Bojan Arsenijević iz ASNS-JPKP Lazarevac (predsednik ASNS-Grupacije komunalnih delatnosti), Perica Mojović iz ASNS-Autotransport Kostolac (predsednik ASNS-Grupacije saobraćaja) i Predrag Jovanović iz ASNS-Telekom Srbija-Sindikat tehničara i inženjera (predsednik ASNS-Grupacije telekomunikacije.

Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije. U Nadzornom odboru su: Mira Antonijević, Alen Martinović i Ivana Lazić, a Statutarnoj komisiji Aleksandra Gigorijević Gajić, Aleksandar Krstić i Mirko Divljak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × 1 =