1. MAJ-MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Još jedan 1. maj, a u Srbiji ništa novo.

Male plate, najniže u regionu, velika nesigurnost radnog mesta, životni standard ispod ljudskog dostojanstva.

Opšta atmosfera u društvu, vrlo loša.

I dalje nemamo odgovor – GDE IDEMO I U KOM PRAVCU IDEMO.

„Reprezentativni“ sindikati i dalje dovoljni sami sebi. Toliko je sve „dobro“ da ne treba ništa menjati. Tako da će za 1. maj ponovo, na ulice Beograda, izaći sami.

Mi, kojima nije dobro, koji pružamo ruku saradnje i ukazujemo da je radnicima i građanima teško, nastavićemo da se borimo da sindikati i njihovi lideri shvate da samo zajedno i solidarno možemo da pomognemo da konačno živimo u zemlji u kojoj se radi i dobro zarađuje, u kojoj se ostaje a ne beži iz nje.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata će u narednom periodu svu svoju aktivnost usmeriti na to da jeftina radna snaga ne bude komparativna prednost Srbije niti zvanična politika države.

Potreba da se vrati dostojanstvo srpskom radniku i radu, zahtev da se pošteno plati zarađeno i uspostavi elementarni sistem vrednosti i socijalne sigurnosti, biće prioritet i osnova delovanja ASNS.

Borićemo se svim pravnim, sindikalnim i građanskim sredstvima protiv potpuno pogrešnog i ekonomski i socijalno neodrživog koncepta JEFTINE radne snage kao osnove ekonomskog razvoja.

ASNS će se zalagati i promovisati pravo radnika na zakonski garantovano učešće u podeli profita poslodavaca. Ovaj zahtev je ekonomski i društevno opravdan i predstavlja jedan od preduslova za utemeljenje socijalne države zasnovane na socijalnoj koheziji, društvu solidarnosti i jednakih šansi.

Sa željom da sledećeg 1. maja svi sindikati budu zajedno, što bi ujedno značilo da smo se za puno toga izborili, svim radnicima i građanima želim srećan 1. maj.

Ranka Savić, predsednica ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 14 =