ODRŽAN SASTANAK SA DIREKTOROM UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Dana 14.09.2018. godine održan je sastanak predstavnika ASNS-Grupacija sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) sa direktorom UIKS-a Dejanom Carevićem. Sastanku su u ime ASNS prisustvovali predsednica ASNS Ranka Savić, predsednik ASNS grupacije UIKS-a Saša Vidosavljević i članovi odbora Ivan Lazarević, Milena Mratinković, Siniša Miščević, Brane Janković i Nebojša Gulić.

Na sastanku su razmatrana najvažnija pitanja za rad Uprave i zaposlenih. Predstavnici ASNS upoznali su direktora sa nizom inicijativa koje se tiču radno pravnog položaja zaposlenih kao što su odlazak u penziju sa 50 godina starosti, izmena visine osnovice za obračun i isplatu plata, izmena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u delu koji se odnosi na mogućnost nošenja oružja zaposlenih u Službi obezbeđenja i van radnog vremena.

ASNS je posebno upoznao direktora sa inicijativom za donošenje posebnog Zakona o uspostavljanju zatvorske policije i pedao Nacrt zakona o novom nazivu Službe za obezbeđenje (Zatvorska policija) koji je pripremilo Izvršni odbor ASNS-Grupacije sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Direktoru je, pored ostalog, iznet i obarzoloženi zahtev da se izjednači status pripadnika službe za obezbeđenje sa statusom ostalih pripadnika bezbednosnih struktura.

Posebno je istaknut poblem nedostatka kadrova u UIKS-u i zatražen je prijem novih zaposlenih. Direktor je izvestio da je upoznat sa problemom i svestan potrebe za popunom broja zaposlenih, kao i da je sve pojedinačne zahteve upravnika ustanova prosledio Vladi Republike Srbije.

ASNS je predložio i unifikaciju radnih mesta po ustanovama, kao i da se sindikat informiše i učestvuje u izradi Predloga sistematizacije u ustanovama UIKS-a.  Razgovarano je i o konačnom obezbeđenju uniformi za pripadnike Službe za obezbeđenje. Kao zaključak, direktor Uprave je obavestio da će biti ubrzan proces nabavke i izrade uniforme i da podržava našu inicijativu, kao i da se i on lično zalaže za povećanje dnevnica za zaposlene u UIKS-u.

Direktor je upoznao naše predstavnike sa  procedurom  izmena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Dogovoren je novi sastanak u roku od najviše tri meseca.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × 1 =