PANEL- ELEKTRONSKA UPRAVA U SRBIJI

Pod pokroviteljstvom fondacije  Friedrich Ebert Stiftung, održana je PANEL Diskusija

       Elektronska uprava u Srbiji – izazovi i potencijali.

Učesnici panela:

-Branko Ružić,ministar za upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije

-Liia Hanni-viša naučna saradnica ,E-Governance Academy Talin,Estonija

-Mihailo Jovanović – direktor ,Kancelarija za IT i elektronsku upravu

-Bojan Lađevac – projektni koordinator,fondacije Friedrich Ebert Stifung.

Na Panelu se razgovaralo o digitalizaciji u Srbiji,gde se mi danas nalazimo,u odnosu na razvijene evropske zemlje.

 

Pozitivna karakteristika Srbije po pitanju institucijalnog i pravnog okvira,koji se odnosi na digitalnu ekonomiju i društvo jeste usvajanje Zakona o telekomunikacijama i drugim digitalnim uslugama, koji su usaglašeni sa regulativama EU.

 

Osnovne slabosti u ovom domenu uglavnom proizilaze iz spore primene usvojenog zakonodavstva, nedostatka adekvatnih ljudskih resursa u odgovarajućim regulatornim telima,visokih troškova pristupa internetu, nedovoljnog učešća stanovništva sa visokim obrazovanjem i niskog nivoa elektronskog sadržaja na internetu na srpskom jeziku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − 5 =