OKRUGLI STO „BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U SRBIJI“

Glavni menadžer Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Dragan Milovanović učestvovao je na okruglom stolu „Bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji“ koji je organizovala Fondacija Centar za demokratiju.

Predstavnici inspekcije rada, sindikata, organizacija civilnog društva, poslodavaca razmenili su mišljenja i iskustva o tome u kojoj meri je domaće zakonodavstvo usklađeno sa standardima EU, načinu rada inspektorata za rad, mogućnostima unapređenja sistema zaštite i informisanja poslodavaca i radnika.

 

Na okruglom stolu je istaknuto da je u Inspektoratu rada zaposleno 247 inspektora, što je nedovoljno za kvalitetan nadzor i brzo reagovanje. Inspektori rada su u 2017. godini izvršili 14.102 inspekcijska nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a kojim je bilo obuhvaćeno 164.724 zaposlena. Tokom prošle godine zbog povreda na radu izvršeno je 919 inspekcijskih nadzora i to u delatnostima građevinarstva i industrije i u 30% slučajeva je utvrđen rad na crno.

Najčešći nedostaci utvrđeni prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su:

 • poslodavci u potpunosti ne sprovode odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa;
 • rad na neobezbeđenoj visini i na nepropisno montiranim skelama;
 • neizdavanje i nekorišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, prvenstveno rad bez zaštitnog šlema i zaštitnog opasača;
 • neprimenjivanje osnovnih načela organizacije izvođenja radova;
 • odstupanje od propisanog i utvrđenog procesa rada;
 • nepropisna saradnja (koordinacija) učesnika u radu;
 • nepropisan rad sa opremom;
 • neosposobljenost angažovanih na radu za bezbedan rad;
 • neizvršen propisan lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • nepotpuno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu na mestima rada;
 • angažovanje lica, koja rade „na crno“ – bez Ugovora o radu.

Saopšteno je da se očekuje donošenje novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, usvajanje Strategije 2018-2022. i AP, promena Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, kao i izrada registra povreda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × 2 =