SAOPŠTENJE ASNS

SAOPŠTENJE

    Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je potpuno svesna da u trenucima borbe naše države za rešenje pitanja Kosova, odnosa sa susedima i drugim „teškim“ temama, pitanje sindikata, rada Odbora za dokazivanje reprezentativnosti sindikata je za ovu državu potpuno marginalno pitanje.
Za državu je to možda tako, ali za sindikate i naše članove nije. To ne bi trebalo da bude sporedno pitanje ni za Vladu Srbije koja mora da bude garant sprovođenja i primene Zakona.

ASNS se suočava sa permanentnim opstruisanjem dokazivanja reprezentativnosti. Najnovi primer je ASNS-Sindikat radnika produkcije i tehnike zaposlenih u RTS-u, koji se obratio Odboru pošto je direktor Bujošević odbio da omogući dokazivanje reprezentativnosti, jer mu se može, a valjda mu nismo ni po volji, a Zakon o radu ne propisuje nikakvu sankciju.
Ni posle 140 dana od podnošenja zahteva (propisani rok je 30 dana) i više urgencija Ministarstvu rada još uvek nije otpočeo proces dokazivanja reprezentativnosti.

ASNS najozbiljnije upozorava i podseća Ministra rada na elementarnu obavezu da radi na osnovu zakona. U nadležnosti Ministarstva je kontrola i nadzor nad primenom zakona. Ministar je dužan da preduzme sankcije prema svakome ko ne poštuje Zakon i svojim postupanjem izruguje osnovne društvene vrednosti.

Beograd,
2. novembar 2018. godine   Služba za odnose sa javnošću ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + six =