Daily Archives: 05/11/2018

DIGITALIZACIJA U SISTEMU OBRAZOVANJA U SRBIJI

Na okruglom stolu koji ji održan pod pokroviteljstvom fondacije Friedrich Ebert Stiftung 05.11.2018.godine , ispred ASNS je učestvovao Mladen Mitrović. Na okruglom stolu se razgovaralo o digitalizaciji u sistemu obrazovanja koja predviđa uvođenje elektronskih udžbenika , elektronskih dnevnika i informatike kao obaveznog predmeta. Pitanja o kojima se diskutovalo na debati : Koliko smo daleko stigli u digitalizaciji u školama; Šta ...

Read More »