JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

Na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, koja je održana 16. novembra 2018. godine u Beogradu, ispred Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata učestvovali su Ranka Savić, predsednica i Saša Čolić, potpredsednik.

Rasprava je bila izuzetno dinamična, na momente i žučna, što govori o značaju Zakona, ali i o velikom neslaganju između predstavnika radnika, sa jedne strane i predstavnika poslodavaca, sa druge strane.

O Nacrtu Zakona govorila je Ranka Savić i iznela  stav ASNS:

-Dobro je što se donosi Zakon. Zapošljavanje preko Agencija za posredovanje je naša svakodnevnica. Najgora situacija je da ovo zapošljavanje prepupustimo stihiji. Ako već postoji mora se pravno regulisati.

-Drugo je pitanje da li ASNS smatra da li je ova vrsta zapošljavanja dobra za radnike Srbije? Bilo bi najbolje da naše radno zakonodavstvo i ne poznaje ovu vrstu zapošljavanja jer ga u Srbiji nema. To bi bilo najbolje i najhumanije rešenje.

-U Zakonu je dobro što se izjednačavaju u pravima – ustupljeni zaposleni sa zaposlenima u preduzeću korisnika i to u pogledu zarada, naknade troškova, prekovremenog i noćnog rada, odmora, odsustva, bezbednosti i zdravlja na radu.

-Dobra novina je i to što zaposleni preko agencija dobijaju pravo sindikalnog organizovanja i učešća u kolektivnom pregovaranju kod poslodavca korisnika.

-Ograničava se broj zaposlenih preko agencija na 10% u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod poslodavca korisnika.

Ono što je u Zakonu loše i što je ASNS i tražila da se promeni je:

-Mogućnost zapošljavanja preko agencija i 30% radnika u slučajevima kada za to saglasnost da Ministarstvo rada. Postoji opravdana bojazan da izuzetak postane pravilo, tim pre što Zakon ne navodi kriterijume na osnovu kojih bi Ministarstvo donelo ovu odluku. ASNS je tražila brisanje ovog člana Zakona.

-Osnovna primedba na Zakon je što iznajmljeni radnici mogu da rade i na poslovima iz osnovne delatnosti poslodavca. Naš predlog je da iznajmljeni (upućeni) radnici ne mogu da rade u osnovnoj delatnosti poslodavca, kao što je to slučaj i prilikom angažovanja zaposlenih po osnovu Ugovora o delu. Na taj način se sprečavaju zaloupotrebe i ne narušava se osnovni princip da je rad na neodređeno vreme – PRAVILO, a fleksibilni oblici rada – IZUZETAK.

ZAKLJUČAK:

Stav ASNS je da preko agencije može da se angažuje 10% radnika za obavljanje poslova koji nisu iz osnovne delatnosti poslodavca i to bez izuzetka.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen + 19 =