ASNS OBORIO PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI

Na zahtev glavnog poverenika ASNS Saše Sarića, Pravna služba ASNS analizirala je predloženi tekst Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od strane direktora i ukazala svojim dopisom od 25.04.2018. godine na brojne uočene nepravilnosti.

Kako direktor nije prihvatio naše primedbe i sugestije dana 12.10.2018. godine obratili smo se ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću.

Ministarstvo kulture i informisanja, Sektor za kulturno nasleđe obavestio nas je da su naše primedbe, kao opravdane, usvojene od strane Ministarstva i da je direktoru naloženo da Pravilnik uskladi sa Zakonom, upravo u delu koji se odnosi na primedbe ASNS i to:

  • da se Pravilnik uskladi sa Statutom Muzeja savremene umetnosti;
  • da u Muzeju savremene umetnosti može da ima najviše 10 rukovodećih poslova, uključujući i direktora;
  • da se iz Pravilnika briše Sekretarijat direktora;
  • da se uslovi za izbor direktora preciziraju i usklade sa Zakonom i Statutom Muzeja;
  • da se više poslova utvrđenih pravilnikom (umetničko-programski direktor, rukovodioci odeljenja, tehničar u muzejskoj delatnosti, vatrogasac i dr.) uskladi sa Katalogom radnih mesta u kulturi i informisanje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × one =