BUDUĆNOST RADA U ERI DIGITALIZACIJE

Na okruglom stolu koji je održan pod pokroviteljstvom fondacije Friedrich Ebert Stifung  26.11.2018. godine, ispred ASNS je učestvovao Mladen Mitrović.

Na okruglom stolu se razgovaralo o budućnosti rada u eri digitalizacije.

Pitanja o kojima se diskutovalo na debati:

-Kakve posledice može da ima digitalizacija i automatizacija na postojeći sistem radnih odnosa u Srbiji.

-Kakva je uloga države u regulisanju sveta rada budućnosti.

-Koji radni profili su najviše pogođeni promenama.

-Da li proces digitalizacije neminovno pospešuje fleksibilan i nesiguran rad i tako dugoročno utiče na rast nejednakosti.

-Kakve posledice promena karaktera radnih odnosa može imati na održivost socijalnog sistema.

Akcenat je stavljen na promene i posledice na tržištu rada.

Osnovne slabosti ovog sistema su :

-Zloupotreba radnika,tako što će ga kompanija angažovati samo za jedan projekat.

-Nemogućnost garantovane zarade.

-Rad bez sindikalnog organizovanja, gde se rad svodi na individualizam, i rad pojedinca  u okviru digitalne platforme.

-Rad bez penzionog i zdravstvenog osiguranja.

-Rad od kuća bez socijalizacije radnika, time se radnik ne uključuje u kolektiv i radi od kuće.

Znamo da je digitalizacija neminovna ,i da se moramo  blagovremeno  pripremiti i prilagoditi naš sistem ,a  koristiti iskustva Nemačke, Belgije i Holandije.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

thirteen − five =