Daily Archives: 09/04/2019

ASNS – UPRAVA GRADA KRALJEVA UTVRDIO REPREZENTATIVNOST

Sindikatu ASNS-Uprava grada Kraljeva utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca. Ivan Petrović, glavni poverenik ASNS, izrazio je zadovoljstvo postignutom reprezentativnošću i istakao da su zaposleni u Gradskoj upravi grada Kraljeva prepoznali aktivnost i energičnost sindikata ASNS. Petrović najavljuje pokretanje inicijative za izradu normativnih akata koji će doprineti unapređenju radnog, materijalnog i pravnog položaja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Kraljeva.  

Read More »