DEBATA: “DIJALOG U CENTRU – GDE SU RADNA PRAVA NA AGENDI POLITIČKIH STRANAKA”

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić i potpredsednik ASNS Saša Čolić učestvovali su 25. aprila 2019. godine na debati „Dijalog u Centru – Gde su radna prava na agendi političkih stranaka“. Debatu su organizovali Centar za demokratiju i Fondacija „Fidrih Ebert“.

Istaknuto je da je u Srbiji veliki raskorak između prava koja postoje na papiru i načina na koji se ta prava ostvaruju, a u programima velikog dela parlamentarnih i aktivnih vanparlamentarnih stranaka tematika radnih prava ne zauzima značajno mesto.

Prilikom donošenja pravnih akata koji regulišu ovu oblast težište se stavlja na interes poslodavca, a njihovi predlozi i sugestije u toj oblasti uspešnije stižu do donosilaca odluka, rečeno je na debati.

Učesnici konferencije ukazali su na probleme neplaćanja prekovremenog rada, otežanog pristupa zdravstvenom osiguranju, prava na bolovanje i godišnji odmor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × three =