Daily Archives: 12/02/2020

SEDNICA GLAVNOG ODBORA FORUMA ŽENA ASNS

Forum žena Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata usvojio je na sednici Glavnog odbora, održanom 12. februara 2020. godine, Izveštaj o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu. Članice Foruma su diskutovale o položaju zaposlenih žena i istakle da su žene u poslovnom svetu i dalje neravnopravne u odnosu na muškarce. Konstatovano je da je nedovoljno žena na ...

Read More »

SEDNICA GLAVNOG ODBORA ASNS – GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNE DELATNOSTI

Sednica Glavnog odbora ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalne delatnosti održana je 12. februara 2020. godine na kojoj su usvojeni Izveštaj o radu za 2019. i Plan rada za 2020. godnu. Kroz diskusiju je konstatovano da je stanje u komunalnim preduzećima zadovoljavajuće i pored toga što sindikati funkcionišu u otežanim uslovima. Dogovoreno je da se članovi sindikata još više ...

Read More »