Daily Archives: 05/06/2020

ASNS – ZAVOD ZA UDŽBENIKE DOKAZAO REPREZENTATIVNOST

  ASNS – Zavod za udžbenike je danas ponovo dokazao reprezentativnost koju mu je osporio  Sindikat Zavoda za udžbenike. Postupak je vođen pred komisijom koja je utvrdila da je ASNS Zavod za udžbenike ispunio zakonom propisane uslove da bude reprezentativan sindikat. Komisija će na osnovu utvrđene reprezentativnosti predložiti direktoru da donese rešenje.

Read More »

ASNS – GRADSKA UPRAVA GRADA KRAGUJEVCA UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST

Sindikatu ASNS – Gradska uprava grada Kragujevca, na sednici Komisije održanoj 4. juna 2020. godine, utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca. Novica Petrović, glavni povrerenik ASNS, istakao je da će utvrđena reprezentativnost ASNS znatno poboljšati socijalni dijalog u Gradskoj uprava grada Kragujevca i dodao će ASNS, sada kao reprezentativan sindikat učestvovati u kolektivnom pregovaranju i aktivno raditi na poboljšanju ekonomskog i ...

Read More »