Daily Archives: 26/06/2020

ASNS – VINCI AIRPORTS SERBIA POTVRĐENA REPREZENTATIVNOST KOD POSLODAVCA

  U postupku preispitivanja reprezentativnosti ASNS – Vinci Airports Serbia, koji je održan dana 17.06.2020. godine kod Poslodavca BELGRADE AIRPORT d.o.o Beograd pokrenutog  na zahtev drugog sindikata, utvrđeno je da ASNS – Vinci Airports Serbia ispunjava uslove za reprezentativnost. Nakon sprovedenog postupka doneto je Rešenjem kojim je potvrđeno da je sindikat ASNS – Vinci Airports Serbia i dalje reprezentativan sindikat ...

Read More »