Monthly Archives: July 2020

ASNS DAO PODRŠKU SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE

  Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predsedniku, Selvedinu Šatoroviću     Poštovani kolega, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata  Vam daje punu podršku u Vašoj borbi za neusvajanje izmena i dopuna Zakona o radu u BiH. U trenucima kada se ceo svet suočava sa pandemijeom neslućenih razmera, kada se bez posla ostaje izuzetno lako, u takvom trenutku menjati odredbe Zakona ...

Read More »

SINDIKALNE ORGANIZACIJE O RADU I EPIDEMIJI KORONE

  Epidemija koronavirusa otvorila je pitanje iznosa naknade za bolovanje i odsustva sa posla kao i potrebu regulisanja sve češćeg rada od kuće, a sagovornici Tanjuga iz dve sindikalne centrale slažu se da je po tim pitanjima potrebno utvrditi pravila. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković u izjavi za Tanjug kaže da je iznos nadoknade najveći problem ako se ...

Read More »

PREDSEDNICA ASNS ZA “DANAS”

  Država više nema toliko raspoloživih resursa za snažnu intervenciju jer se neracionalno zadužila za više od 600 miliona evra zbog isplate od 100 evra svim punoletnim građanima, a u ovu godinu i inače je ušla sa uvećanim javnim dugom zbog neumerenog povećanja zarada u javnom sektoru od oko deset odsto, ocenio je Fiskalni savet analizirajući efekte zdravstvene krize na ...

Read More »

VOICE: OTPUŠTENO 200 RADNIKA IZ BRODOGRADILIŠTA „VAHALI“, DRŽAVA NE BRINE ZA RADNA PRAVA

“Postavili sistem tako da ih ljudi koji su egzistencijalno ugroženi ne koštaju ništa”  Tokom marta i aprila u holandskoj brodogradilišnoj firmi „Vahali“ u Mačvanskoj Mitrovici otpušteno je, kako uprava za VOICE kaže, 200 radnika i to zbog smanjenog obima posla tokom pandemije virusa korona. Ako se izuzmu radnici u administraciji, zaključuje se da je u proizvodnji otpušteno nešto više od ...

Read More »

ASNS – KOVAČNICA KRAGUJEVAC UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST KOD POSLODAVCA

  Sindikatu ASNS – Kovačnica utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca čime je postao relevantan faktor prilikom pregovaranja o poboljšanju socijalno ekonomskog položaja zaposlenih. “Utvrđena reprezentativnost ima veliki značaj, jer je sledeći korak učešće ASNS u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca Zastava kovačnica a.d. gde će ASNS nastojati da izdejstvuje veća prava, bolje uslove rada, kao i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih”, ...

Read More »

ASNS JKP “VODOVOD” UŽICE REPREZENTATIVAN SINDIKAT KOD POSLODAVCA

  Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata JKP “Vodovod” Užice utvrđena je reprezentativnost kod Poslodavca. ASNS JKP “Vodovod” Užice, kao reprezentativan sindikat, pokrenuće inicijativu za zaključivanje Kolektivnog ugovora što će doprineti poboljšanju trenutnog radno-pravnog položaja zaposlenih u ovom preduzeću i obezbeđivanju većih prava po osnovu radnog odnosa.

Read More »