Daily Archives: 13/10/2020

SAOPŠTENJE ASNS

  Srbija je šest meseci bez Vlade u uslovima najveće zdravstvene, ekonomske i, pre svega, društvene krize u našoj novijoj istoriji. U okolnostima kada je na dnevnom nivou neophodno donošenje odluka, mera,  sprovođenje aktivnosti i preduzimanje akcija, i pre svega preuzimanje odgovornosti od čega, bukvalno, zavisi sudbina i budućnost ove Zemlje, Srbija ima tehničku Vladu, ministre skoncentrisane, pre svega, na ...

Read More »