RANKA SAVIĆ NA DRUŠTVENOM DIJALOGU O PREDLOZIMA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić učestvovala je danas (05.03.2021.) na društvenom dijalogu o predlozima za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Govoreći o diskriminaciji u sferi radnog odnosa, Savić je istakla da je diskriminacija teško dokaziva i podsetila da Srbija ima solidne zakone, ali da je njihova primena upitna.

Predsednica ASNS je navela niz primera o prisutnosti diskriminacije u ovoj oblasti.

  • diskriminacija po osnovu partijske pripadnosti u zapošljavanju, napredovanju i kod raskida Ugovora o radu
  • diskriminacija po osnovu godina starosti kod zapošljavanja
  • diksriminacija po osnovu ličnih svojstava, naročito je izraženo kod postupanja nižih nivoa rukovođenja
  • diskriminacija porodilja, neplaćanje naknade, raspoređevanje na druge poslove po povratku sa porodiljskog odsustva
  • diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja, invaliditeta i diskriminacija u zapošljavanju Roma, koji se žale da ne mogu da nađu zaposlenje, govore nam da su za njih rezervisana radna mesta u komunalnim preduzećima i da tu jedino mogu da nađu posao.

Učesnici dijaloga bili su Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Maja Popović, ministarka pravde, Brankica Janković, poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Srbiji, Milan Škulić, zamenik predsednika i sudija Ustavnog suda Srbije, Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + eighteen =