SAOPŠTENJE ASNS

 

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindkata  pruža punu podršku zahtevima sindikata Ziđin Srbija u borbi za elementarna radnička prava od kojih je zaključivanje poštenog kolektivnog ugovora, osnovno.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata već duže vreme ukazuje na praksu poslodavaca, posebno velikih privilegovanih stranih kompanija, da kolektivno pregovaranje svode na obavezujuću zakonsku formu, a prava zaposlenih na zakonski minimum. Sva stečena prava zaposlenih koja predstavljaju  civilizacijsko i sindikalno dostignuće se poništavaju, a zaposleni dovode u položaj prekarijata. Kolektivni ugovori služe kao sredstvo represije i uterivanja straha zaposlenima uvođenem niza novih represivnih odredbi i propisivanjem svih mogućih i nemogućih razloga za davanje otkaza i disciplinsko kažnjavanje, od kojih mnogi spadaju u osnovna ljudska, građanska i  lična prava. Svako ukazivanje i suprostavljanje odgovornih sindikata predstavlja se kao destrukcija i udar na kompaniju , a sindikalni predstavnici direktno i još češće indirektno šikaniraju, ucenjuju i diskriminišu. Ovakvim postupanjem i uspostavljenom praksom u poptunosti se obesmišljava kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor kao sporazumni akt poslodavca i njegovih zaposlenih i praktično ukida radničko i sindikalno pravo zaposlenih da pregovaraju o svojim zaradama i drugim pravima.

U isto vreme kompanije ostvaruju enormne ekstra profite, pre svega, na račun svojih zaposlenih i svih građana Srbije.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata još odlučnije će nastaviti svoju borbu za osnovna radnička prava i naši sindikati nisu i neće zaključiti ni jedan kolektivni ugovor koji nije rezultat dogovora ili ne garantuje radnicima, barem, ravnotežne zarade, bezbedne  uslove rada i dostojanstvo rada i radnika.

Ranka Savić

Predsednica ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 − 16 =