Vesti ASNS

Međunarodni dan ljudskih prava

  Danas, 10. decembra je Međunarodni dan ljudskih prava. Prošlo je  sedam decenija  od usvajanja Univerzalne dekleracije o ljudskim pravima, a ponovo smo na početku i moramo da se borimo za minimum građanskih i radničkih prava. Da podsetimo  da su i radnička prava ljudska prava. Srpski radnik, od vremena Kneza Miloša, nije bio u gorem  položaju. Zvanična politika promoviše Srbiju ...

Read More »

PREDSEDNICA ASNS ZA TANJUG O INICIJATIVI SKRAĆENJA RADNOG VREMENA

Pokret obnove Kraljevine Srbije podneo je Skupštini Srbije predlog izmena Zakona o radu kako bi se radno vreme skratilo sa 8 na 6 sati, a nadležni, predstavnici sindikata i poslodavaca, ali i stručnjaci smatraju da načelno inicijativa nije loša, ali da još uvek nije primenljiva u Srbiji, te da je potrebna detaljnija analiza o tome. Takođe ističu da bi trebalo ...

Read More »

SINDIKALNA ŠKOLA ZA PREDSEDNIKE NOVOFORMIRANIH SINDIKATA ASNS

  Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, u okviru Sindikalno obrazovnog centra, nastavila je sa edukacijom  svojih funkcionera i članova za sindikalni rad i sindikalno organizovanje i delovanje. Glavni menadžer ASNS i direktor Sindikalno obrazovnog centra (SOC) Dragan Milovanović je, u uvodnom obraćanju polaznicima Sindikalne škole ASNS, rekao: „Ovaj početni kurs treba da vam da osnovna znanja kako se upravlja i ...

Read More »

ZAКLJUČEN КOLEКTIVNI UGOVOR ZA GORENJE

  Posle višemesečnih pregovora juče, 4.decembra 2018. godine zaključen je Кolektivni ugovor za fabriku Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo. Ovim kolektivnim ugovorom obezbeđeno je povećanje zarada zaposlenih za  5.000 do 6.000 dinara, realno održavanje zarada koje se svake godine povećavaju najmanje za rast troškova života, uvećanje zarade po osnovu učinka do 40%, uvećanje zarade za rad na neradni dan ...

Read More »

BUDUĆNOST RADA U ERI DIGITALIZACIJE

Na okruglom stolu koji je održan pod pokroviteljstvom fondacije Friedrich Ebert Stifung  26.11.2018. godine, ispred ASNS je učestvovao Mladen Mitrović. Na okruglom stolu se razgovaralo o budućnosti rada u eri digitalizacije. Pitanja o kojima se diskutovalo na debati: -Kakve posledice može da ima digitalizacija i automatizacija na postojeći sistem radnih odnosa u Srbiji. -Kakva je uloga države u regulisanju sveta ...

Read More »

ASNS OBORIO PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI

Na zahtev glavnog poverenika ASNS Saše Sarića, Pravna služba ASNS analizirala je predloženi tekst Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od strane direktora i ukazala svojim dopisom od 25.04.2018. godine na brojne uočene nepravilnosti. Kako direktor nije prihvatio naše primedbe i sugestije dana 12.10.2018. godine obratili smo se ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću. Ministarstvo kulture i informisanja, Sektor za ...

Read More »

SVETSKI DAN PRAVA DETETA

Srbija je već 28. godina članica Konvencije o pravima deteta. To je najznačajniji međunarodni dokument prava deteta. Da li je to dovoljno da budemo zadovoljni položajem deteta u Srbiji? Očigledno nije, jer prema izveštaju UNICEF-a, položaj dece u Srbiji je daleko od dobrog: -Skoro trećina porodica u Srbiji sa više od dvoje dece u riziku je od siromaštva; -Samo polovina ...

Read More »

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

Na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, koja je održana 16. novembra 2018. godine u Beogradu, ispred Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata učestvovali su Ranka Savić, predsednica i Saša Čolić, potpredsednik. Rasprava je bila izuzetno dinamična, na momente i žučna, što govori o značaju Zakona, ali i o velikom neslaganju između predstavnika radnika, sa jedne strane i predstavnika ...

Read More »

U FILIP MORISU NIŠ POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Potpise na novi Kolektivni ugovor stavili su poslodavac i reprezentativni sindikati – ASNS SDP „Fabrika duvana“ Niš, Samostalni sindikat DIN i Sindikat duvnske privrede Filip Moris Srbija. Ispred ASNS SDP „Fabrika duvana“ Niš novi Kolektivni ugovor je potpisala Danijela Vuletić, glavni poverenik ASNS. Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora, kako je saopšteno, predstavlja kontinuitet konstruktivnih partnerskih odnosa i dobre saradnje između poslodavca ...

Read More »

ZA LIZING RADNIKE ISTI USLOVI RADA KAO I ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA

Iz zakona o agencijskom zapošljavanju, čiji je nacrt objavljen, biće izuzeti oni koji rade preko omladinskih zadruga i firmi koje pružaju usluge preduzećima, kao što su higijeničari i radnici obezbeđenja Svi radnici koji rade preko Agencije za privremeno zapošljavanje, odnosno na lizing, ubuduće će imati ugovor o radu i iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca, a firma u kojoj ...

Read More »