PRISTUP ASNS

Postani i Ti član sindikata ASNS

Popuni upitnik ispod, klikni na pošalji i očekuj da te pozove naš operater da potvrdi podatke. Toliko je lako !

STATUT ASNS

E-Pristupnica ASNS

E-Pristupnica ASNS

Ime: (OBAVEZNO POLJE)

Prezime: (OBAVEZNO POLJE)

Adresa: (OBAVEZNO POLJE)

Kontakt telefon: (OBAVEZNO POLJE)

Vaš e-mail: (OBAVEZNO POLJE)

Zanimanje: (OBAVEZNO POLJE)

Preduzeće: (OBAVEZNO POLJE)

Adresa preduzeća: (OBAVEZNO POLJE)

Telefon preduzeća: (OBAVEZNO POLJE)

----------------------------

Prihvatam Statut i programska dokumenta
Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

Obavezujem se da redovno plaćam sindikalnu članarinu.
Saglasan sam da poslodavac iz moje zarade/plate i naknade zarade/plate
odbija sindikalnu članarinu i da je uplaćuje u skladu sa Statutom ASNS,
i to 50% centrali ASNS, a 50% sindikatu u preduzeću/ustanovi.

- Slažem se sa gore navedenim uslovima.
----------------------------

 

Elektronsku pristupnicu možete preuzeti na linku ispod:

Pristupnica-07-04-2016 final [Converted]