REPREZENTATIVNOST

 

28.09.2019.POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U HBIS SERBIA

“Posle dugih pregovora u HBIS Serbia potpisan je novi Kolektivni ugovor sa rokom važenja od tri godine. Cena rada ostala je ista ali su ugovoreni dodatni bonusi za zaposlene i to do 20% mesečno na osnovnu zaradu”, rekao je za naš sajt Saša Čolić, glavni poverenik ASNS i jedan od potpisnika novog Kolektivnog ugovora.

Kolektivni ugovor je potpisan 28. oktobra 2019. godine, a pored ASNS, potpis je stavio i SSS, a ispred poslodavca generalni direktor Song Sihai. Pregovori su trajali 50 dana.

29.06.2018. ASNS GORENJE VALJEVO UTVRDILO REPREZENTATIVNOST

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata ASNS – Gorenje kod poslodavca Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo održanom dana 29.06.2018.godine utvrđena je reprezentativnost sindikata ASNS – Gorenje.

Sastanku za utvrđivanje reprezentativosti prisustvovali su ispred Poslodavca: pomoćnik direktora Drago Krenker, rukovodilac stručne službe Dragan Krajinović i stručni saradnik u kadrovskoj službi Slađana Đurić, ispred ASNS pored glavnog poverenika ASNS – Gorenje Nenada Đurđevića, prisustvovao je i stručni tim ASNS, a sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih sindikata osnovanih kod Poslodavca.

Utvrđena reprezentativnost ASNS – Gorenje ima veliki značaj, jer je sledeći korak učešće ASNS – Gorenje u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo gde će ASNS – Gorenje dati svoj predlog kolektivnog ugovora i znatno doprineti unapređenju prava i položaja zaposlenih.

28.06.2018. KOMUNALCI SMEDEREVA – REPREZENTATIVNI

ASNS-Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti podneo je dana 18.01.2017.godine Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca , zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti u komunalnoj delatnosti – za teritoriju grada Smedereva.

-Konačno, posle godinu i po ,stiglo je rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost.

-Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti je imao obavezu da u roku od 30 dana od dana prijema dostavi predlog ministru rada o reprezentativnosti ili neispunjavanju uslova reprezentativnosti.

ASNS Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti je u više navrata ukazivao ministarstvu  rada da Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti ne radi u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o upravnom postupku .