GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SLUŽBI

07.11.2017.Javna rasprava o “vojnim zakonima”

16.10.2017. RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE
26.09.2017 VULIN IZJAVLJUJE: ZA VOJSKU I POLICIJU 30000 STANOVA

 

ASNS – Granski sindikat Javnih službi formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 2.novembra 2011. godine.

ASNS GS Javnih službi ASNS GS Javnih službi

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS Pripadnika Vojske Srbije ;

– ASNS Državne uprave i pravosuđa ;

– ASNS Umetnosti i kulture ;

– ASNS Informisanja, medija i izdavaštva ;

– ASNS Fondova i sportske delatnosti ;

– ASNS Prosvete i nauke ;

– ASNS Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije (18.05.2015.)

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– zajedničko delovanje sa sindikatima u sastavu ASNS, i

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Milan Kolarević, predsednik, Narodno pozorište Beograd
  2. Duško Jovanović, predsednik Grupacije, Vojska Srbije
  3. Džemo Graca, potpredsednik, Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
  4. Srđan Bajski, potpredsednik, Radio Televizija Srbije
  5. Marko Trajanovski, sekretar, Vojska Srbije