GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE I DUVANSKE INDUSTRIJE

25. jula 2018. OTPOČELI PREGOVORI ZA ZAKLJUČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U „PHILIP MORRIS“ NIŠ

U Fabrici duvana „Philip Morris“ Niš 25. jula 2018. godine otpočeli su pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora kod ovog poslodavca.

U pregovorima učestvuje reprezentativni sindikat ASNS u Philip Morrisu uz pomoć i podršku Centrale ASNS.Na danas (01.08.2018.) održanom sastanku ispred ASNS u pregovorima su učestvovali Dragan Milovanović, glavni menadžer ASNS, Danijela Vuletić, glavni poverenik ASNS-Sindikat duvanske privrede Fabrike duvana Niš i Miodrag Radenković, član Odbora poverenika  ASNS-Sindikat duvanske privrede Fabrike duvana Niš.  Usvojenim protokolom utvrđeno je da će pregovori trajati do 22. septembra 2018. godine

 

 

18.04.2018. IZBORNA SKUPŠTINA ASNS-GRANSKOG SINDIKATA POLJOPRIVREDE, DUVANSKE INDUSTRIJE, PREHRANE, TRGOVINE I USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE

Funkciju predsednika ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane i u naredne četiri godine obavljaće

Goran Duduković,

glavni poverenik ASNS-Bambi Požarevac i dosadašnji predsednik tog granskog sindikata, odlučeno je na danas održanoj Izbornoj skupštini ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane.

 

 

 

Izborna skupština izabrala je Snežanu Mihajlović iz ASNS-Industrija sroba „Jabuka“ Pančevo za sekretara granskog sindikata.

Za članove Nadzornog odbora ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane izabrani su Goran Savić (ASNS-Duvanske industrije Fabrika duvana Niš), Slobodan Stojović (ASNS-Merkator S), Marko Stojak, a za članove Statutarne komisije Boban Ristović (ASNS-Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo), Nebojša Paunović (ASNS-Bambi Požarevac) i Ljubomir Pavlović (ASNS-Merkator S).

Potpredsednici, odnosno predsednici Grupacija koje deluju u okviru ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane biće naknadno izabrani.

13.09.2011. ASNS – GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE, DUVANSKE INDUSTRIJE, PREHRANE, TRGOVINE I USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE FORMIRAN JE ODLUKOM PREDSEDNIŠTVA ASNS OD 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE. IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽANA JE 3.NOVEMBRA 2011. GODINE.

ASNS GS Poljoprivrede, duvanske industrije...

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS GS Duvanske privrede Srbije;

– ASNS GS Poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrane;

– ASNS GS Ugostiteljsko-turističke delatnosti;

– ASNS GS Trgovine;

-ASNS GS Usluge;

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Goran Duduković, predsednik, Koncern “Bambi-Banat”
  2. Aleksandar Todorović, predsednik Grupacije poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva i prehrane, Koncern “Bambi-Banat”
  3. Slobodan Buđevac, predsednik Grupacije ugostiteljsko-turističke delatnosti, Dečije odmaralište “Goč” Kraljevo
  4. Marko Trajković, predsednik Grupacije trgovine, Merkator-S
  5. Snežana Mihajlović, sekretar, Industrija skroba Jabuka Pančevo