GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE I DUVANSKE INDUSTRIJE

ASNS – Granski sindikat poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 3.Novembra 2011. godine.

ASNS GS Poljoprivrede, duvanske industrije...

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS GS Duvanske privrede Srbije;

– ASNS GS Poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrane;

– ASNS GS Ugostiteljsko-turističke delatnosti;

– ASNS GS Trgovine;

-ASNS GS Usluge;

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Goran Duduković, predsednik, Koncern “Bambi-Banat”
  2. Aleksandar Todorović, predsednik Grupacije poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva i prehrane, Koncern “Bambi-Banat”
  3. Slobodan Buđevac, predsednik Grupacije ugostiteljsko-turističke delatnosti, Dečije odmaralište “Goč” Kraljevo
  4. Marko Trajković, predsednik Grupacije trgovine, Merkator-S
  5. Snežana Mihajlović, sekretar, Industrija skroba Jabuka Pančevo