GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE I DUVANSKE INDUSTRIJE

24.01.2020.SAOPŠTENJE ASNS – GRANSKOG SINDIKATA TRGOVINE

15.11.2018. U FILIP MORISU NIŠ POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Potpise na novi Kolektivni ugovor stavili su poslodavac i reprezentativni sindikati – ASNS SDP „Fabrika duvana“ Niš, Samostalni sindikat DIN i Sindikat duvnske privrede Filip Moris Srbija.

Ispred ASNS SDP „Fabrika duvana“ Niš novi Kolektivni ugovor je potpisala Danijela Vuletić, glavni poverenik ASNS.

Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora, kako je saopšteno, predstavlja kontinuitet

konstruktivnih partnerskih odnosa i dobre saradnje između poslodavca i sindikalnih organizacija u kompaniji.

Izraženo je uverenje da će se ova saradnja i dalje nastaviti u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja, sa zajedničkim ciljem da se obezbede najbolji uslovi za rad zaposlenih i doprinese unapređenju poslovanja kompanije.

Novi kolektivni ugovor stupiće na snagu 1. januara 2019. godine i važiće naredne tri godine.

 

25. jula 2018. OTPOČELI PREGOVORI ZA ZAKLJUČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U „PHILIP MORRIS“ NIŠ

U Fabrici duvana „Philip Morris“ Niš 25. jula 2018. godine otpočeli su pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora kod ovog poslodavca.

U pregovorima učestvuje reprezentativni sindikat ASNS u Philip Morrisu uz pomoć i podršku Centrale ASNS.Na danas (01.08.2018.) održanom sastanku ispred ASNS u pregovorima su učestvovali Dragan Milovanović, glavni menadžer ASNS, Danijela Vuletić, glavni poverenik ASNS-Sindikat duvanske privrede Fabrike duvana Niš i Miodrag Radenković, član Odbora poverenika  ASNS-Sindikat duvanske privrede Fabrike duvana Niš.  Usvojenim protokolom utvrđeno je da će pregovori trajati do 22. septembra 2018. godine

 

 

18.04.2018. IZBORNA SKUPŠTINA ASNS-GRANSKOG SINDIKATA POLJOPRIVREDE, DUVANSKE INDUSTRIJE, PREHRANE, TRGOVINE I USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE

Funkciju predsednika ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane i u naredne četiri godine obavljaće

Goran Duduković,

glavni poverenik ASNS-Bambi Požarevac i dosadašnji predsednik tog granskog sindikata, odlučeno je na danas održanoj Izbornoj skupštini ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane.

 

 

 

Izborna skupština izabrala je Snežanu Mihajlović iz ASNS-Industrija sroba „Jabuka“ Pančevo za sekretara granskog sindikata.

Za članove Nadzornog odbora ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane izabrani su Goran Savić (ASNS-Duvanske industrije Fabrika duvana Niš), Slobodan Stojović (ASNS-Merkator S), Marko Stojak, a za članove Statutarne komisije Boban Ristović (ASNS-Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo), Nebojša Paunović (ASNS-Bambi Požarevac) i Ljubomir Pavlović (ASNS-Merkator S).

Potpredsednici, odnosno predsednici Grupacija koje deluju u okviru ASNS-Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, prehrane, trgovine i usluga smeštaja i ishrane biće naknadno izabrani.

13.09.2011. ASNS – GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE, DUVANSKE INDUSTRIJE, PREHRANE, TRGOVINE I USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE FORMIRAN JE ODLUKOM PREDSEDNIŠTVA ASNS OD 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE. IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽANA JE 3.NOVEMBRA 2011. GODINE.

ASNS GS Poljoprivrede, duvanske industrije...

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS GS Duvanske privrede Srbije;

– ASNS GS Poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrane;

– ASNS GS Ugostiteljsko-turističke delatnosti;

– ASNS GS Trgovine;

-ASNS GS Usluge;

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Goran Duduković, predsednik, Koncern “Bambi-Banat”
  2. Aleksandar Todorović, predsednik Grupacije poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva i prehrane, Koncern “Bambi-Banat”
  3. Slobodan Buđevac, predsednik Grupacije ugostiteljsko-turističke delatnosti, Dečije odmaralište “Goč” Kraljevo
  4. Marko Trajković, predsednik Grupacije trgovine, Merkator-S
  5. Snežana Mihajlović, sekretar, Industrija skroba Jabuka Pančevo