GRANSKI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI

18.01.2019. ASNS JKP „VIDRAK“ VALJEVO UTVRDIO REPREZENTATIVNOST

„Na osnovu podnetih dokaza u postupku utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca JKP „Vidrak“ Valjevo utvrđeno je da ASNS JKP „Vidrak“ Valjevo ispunjava uslove reprezentativnosti utvrđene Zakonom“, stoji u Rešenju koje je 18. januara 2019. godine doneo i potpisao direktor ovog preduzeća.

Dragan Grčić, glavni poverenik ASNS, kaže da je danom utvrđivanja reprezentativnosti, ASNS JKP „Vidrak“ postaje sindikat koji će ubuduće u znatno većoj meri učestvovati u razmatranju pitanja koja se odnose na poboljšanje ekonomskog i radno pravnog položaja zaposlenih u preduzeću.

18.01.2019. NA INICIJATIVU ASNS ZAKLJUČEN PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR U JKP “ZELENILO I GROBLJA” SMEDEREVO

Zaposleni u JKP „Zelenilo i groblja“ Smederevo, zahvaljujući inicijativi ASNS, dobili su prvi Kolektivni ugovor od osnivanja preduzeća.

„Posle višemesečnih pregovora i korektne saradnje sa lokalnom samoupravom i poslodavcem, 16. januara smo potpisali prvi Kolektivni ugovor na nivou preduzeća. ASNS kao najveći sindikat uspeo je da ispravi brojne nedostanke u aktuelnom Pravilniku o radu, a primenom Kolektivnog ugovora zaposleni će dobiti daleko veći obim prava i bolje uslove rada“, rekao je Petar Disić, glavni poverenik ASNS JKP „Zelenilo i groblja“.

Pored sindikata, Kolektivni ugovor potpisali su osnivač – lokalna samouprava i poslodavac.

 28.08.2018. Počeli su pregovori za zaključenje kolektivnog Ugovora kod poslodavca u JKP “Zelenilo i groblja “Smederevo

Počeli su pregovori za zaključenje kolektivnog Ugovora  kod poslodavca u JKP “Zelenilo i groblja “Smederevo.

U pregovorima učestvuju reprezentativni sindikat – ASNS “JKP Zelenilo i groblja ” i sndikat “Nezavisnost”.

Ispred ASNS “JKP Zelenilo i groblja” učestvuje : glavni poverenik Petar Disić , Dragan Radosavljević i Dušan Vukašinović.

Petar Disić glavni poverenik ASNS -“JKP Zelenilo i groblja”Smederevo

28.06.2018. KOMUNALCI SMEDEREVA – REPREZENTATIVNI

ASNS-Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti podneo je dana 18.01.2017.godine Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca , zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti u komunalnoj delatnosti – za teritoriju grada Smedereva.

-Konačno, posle godinu i po ,stiglo je rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost.

-Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti je imao obavezu da u roku od 30 dana od dana prijema dostavi predlog ministru rada o reprezentativnosti ili neispunjavanju uslova reprezentativnosti.

ASNS Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti je u više navrata ukazivao ministarstvu  rada da Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti ne radi u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o upravnom postupku .

Danas, 5. aprila 2018. godine održana je Izborna skupština ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti. Osim delegata, Izbornoj skupštini prisustvovali su predsednica ASNS Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i generalni sekretar ASNS Nebojša Rajković.

Simo Blagojević, ponovo je jednoglasno izabran na funkciju predsednika ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Za sekretara je izabran Ivan Janković, glavni poverenik JKP „Beograd-put“ i dosadašnji sekretar ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Izabrani su i potpredsednici ovog granskog sindikata i to: Bojan Arsenijević iz ASNS-JPKP Lazarevac (predsednik ASNS-Grupacije komunalnih delatnosti), Perica Mojović iz ASNS-Autotransport Kostolac (predsednik ASNS-Grupacije saobraćaja) i Predrag Jovanović iz ASNS-Telekom Srbija-Sindikat tehničara i inženjera (predsednik ASNS-Grupacije telekomunikacije.

Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije. U Nadzornom odboru su: Mira Antonijević, Alen Martinović i Ivana Lazić, a Statutarnoj komisiji Aleksandra Gigorijević Gajić, Aleksandar Krstić i Mirko Divljak.

23.03.2018. IZBORNA SKUPŠTINA ASNS – GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI ZAKAZANA ZA 5. APRIL 2018. GODINE

Glavni odbor ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti doneo je odluku o sazivanju Izborne skupštine ovog granskog sindikata za 5. april 2018. godine sa početkom u 13.00 časova.

Glavni odbor je utvrdio broj delagata koji će učestvovati na Izbornoj skupštini. Na dnevnom redu skupštine su Izmene i dopune Statuta ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Predloženo je da se na Izbornoj skupštini utvrde kandidati ovog granskog sindikata za članove Glavnog odbora ASNS.

22.03.2018.POTVRĐENA REPREZENTATIVNOST ASNS JPKP LAZAREVAC. DANAS POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Na osnovu pokrenutog postupka preispitivanja reprezenetativnosti reprezentativnih sindikata u JPKP Lazarevac utvrđeno je da ASNS JPKP Lazarevac i dalje ispunjava uslove reprezentativnosti i samim tim ostao relevantan faktor prilikom odlučivanja o socijalno ekonomskom statusu zaposlenih.

Danas 22.03.2018. godine potpisan je Kolektivni ugovor. Potpise su stavili osnivač, poslodavac i reprezentativni sindikati.

Glavni poverenik ASNS JPKP Lazarevac Vesna Arsenijević izrazila je zadovoljstvo potpisanim Kolektivnim ugovorom kojim se, kako je rekla, garantuju veća prava zaposlenima u odnosu na prethodni KU.

19.03.2018. ASNS JKP „BEOGRAD-PUT“ UTVRĐENA  REPREZENTATIVNOST

Sindikatu ASNS JKP „Beograd-put“ utvrđena je reprezentativnost kod Poslodavca.

„ ASNS JKP „Beograd-put“  nastavlja da bude bitan činilac u zastupanju interesa zaposlenih i rešavanju njihovog radnog i ekonomskog položaja“, rekao je glavni poverenik ASNS Ivan Janković.

On je istakao da će utvrđena reprezentativnost  ASNS  znatno poboljšati socijalni dijalog u preduzeću i dodao da se trenutno vode pregovori na zaključivanju novog Kolektivnog ugovora.

15.03.2018.POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U JKP „PARKING SERVIS“ SMEDEREVO
29.11.2017. JEDNOČASOVNI ŠTRAJK UPOZORENJA U JKP „GORICA“ NIŠ
27.11.2017. ZAPOSLENI U JAVNO-KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA NEZADOVOLJNI ZBOG IZOSTANKA POVEĆANJA ZARADA OD 10%

01.11.2017. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata dostavlja Vladi Republike Srbije, Inicijativu za Izmene i dopune Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

30.10.2017. SAOPŠTENJE

29.10.2017. ASNS JKP „GORICA“ NIŠ ORGANIZUJE 30. OKTOBRA JEDNOČASOVNI ŠTRAJK UPOZORENJA
16.10.2017. SINDIKAT ASNS AUTOTRANSPORT KOSTOLAC ZA VEOMA KRATKO VREME UTVRDIO REPREZENTATIVNOST
27.09.2017 ODRŽAN SASTANAK POVODOM DAVANjA KONCESIJE ZA AERODROM „NIKOLA TESLA“
ASNS JP KOMUNALAC PIROT DOKAZALA REPREZENTATIVNOST
05.07.2017 POSETA PREDSEDNICE ASNS, GLAVNOG MENADŽERA I PREDSEDNIKA ASNS GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI U “JP KOMUNALAC PIROT”

ASNS-Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 18.oktobra 2011. godine.

ASNS Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti


U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS Saobraćaja i telekomunikacija;

– ASNS Komunalaca Srbije i javnih saobraćajnih delatnosti;

– ASNS Zaposlenih u železničkom saobraćaju Srbije

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– zajedničko delovanje sa sindikatima u sastavu ASNS, i

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Simo Blagojević, predsednik, “Zelenilo Beograd”
  2. Ivan Janković, sekretar, Javno komunalno preduzeće “Beograd Put”
  3. Slavko Rudakijević, Predsednik Grupacije komunalaca i javnih saobraćajnih delatnosti, JP “Čistoća” Stara Pazova
  4. Predrag Jovanović, potpredsednik, Telekom Srbija
  5. Maja Janković, potpredsednik, Aerodrom Nikola Tesla Beograd