GRANSKI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI

18.12.2019. OBAVEŠTENJE ASNS GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNE DELATNOSTI – POBOLJŠANJE POLOŽAJA ZAPOSLENIH U JAVNIM KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Najnovije izmene propisa koje se odnose na zaposlene u javnim komunalnim delatnostima dovode do poboljšanja položaja zaposlenih u ovom sektoru.

Ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava već od 1. januara 2020. godine osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4- 6 Zakona primenjivaće se u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona što praktično znači da će zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima zarada biti uvećana za 5%.

Jednu  od značajnih novina predstavlja i Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije koji je zaključen 11. decembra 2019.godine , a koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Ovim Aneksom predviđeno je da zaposleni  imaju pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75%  prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu godinu s tim da se godišnji iznos regresa utvrđen na ovaj  način uvećava za fiksni iznos od 33.000,00 dinara bez poreza i doprinosa.

Aneksom III je propisano i da se regres isplaćuje zaposlenom prema dinamici koju utvrdi poslodavac iz čega jasno proizilazi obaveza poslodavca da donese dinamiku isplate regresa .

Važno je napomenuti i da je zadržano postojeće rešenje po kome je poslodavac dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva. Visina solidarne pomoći po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

 

Predsednik ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalne delatnosti

Simo Blagojević

                                     05.04.2019. ASNS-JKP “VODOVOD” VALJEVO UTVRDIO REPREZENTATIVNOST

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca JKP “Vodovod”  Valjevo održanom dana 05.04.2019.godine utvrđena je reprezentativnost sindikata ASNS – JKP “Vodovod” Valjevo.

„Za veoma kratko vreme smo uspeli da dokažemo reprezentativnost što pokazuje da su zaposleni prepoznali istinsku borbu ASNS za rešavanje njihovog radnog i socijalnog položaja“, rekao je Nemanja Andrić, glavni poverenik ASNS.

On je najavio pokretanje inicijative za zaključenje Kolektivnog ugovora.

„Poslednji Kolektivni ugovor je istekao 2009. godine i ASNS će u što skorijem roku inicirati otpočinanje pregovora za zaključenje novog Kolektivnog ugovora, kojim bi se znatno unapredio položaj i ostvarivanje prava zaposlenih“, istakao je Andrić.

22.03.2019. ASNS – ZELENILO BEOGRAD POTVRĐENA REPREZENTATIVNOST

U JKP „Zelenilo“ Beograd u petak, 22. marta 2019. godine izvršeno je preispitivanje reprezentativnosti sindikata.

Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata „Zelenila“ ponovo je potvrđena reprezentativnost.

„ASNS-„Zelenilo“ će kao i do sada svoje aktivnosti usmeriti na poboljšanje socijalno ekonomskog položaja zaposlenih“, rekao je Simo Blagojević, glavni poverenik ASNS.

 

22.02.2019. SAOPŠTENJE  ASNS- Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti

ASNS- Granski sindikat komunalnih delatnosti na sednici održanoj 22. februara 2019. godine doneo je odluku da aktivno učestvuje na Javnoj sednici 27. februara 2019. godine ispred Vlade Srbije i javno poziva predsednika Srbije Aleksandra Vučića da povuče potpis sa Zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine.
Ovim zakonom dato je pravo privatnicima da kroz providnu formu javnog partnerstava privatizuju komunalna preduzeća od vitalnog interesa za stanovništvo i monopolizuju vodosnabdevanje, šinski i trolejbuski prevoz što će neminovno dovesti do rizika u snabdevanju, kvalitetu i ispravnosti vode, velikog povećanja cena, pada nivoa usluga i otpuštanja zapolenih. Navedenim zakonom nastavljeno je devastiranje javnih komunalnih preduzeća zbog privatnih interesa i to u najosetljivijoj oblasti rada i života građana. Sličan pokušaj sprečen je 2012. godine kada su sindikati skupili 106.000 potpisa i dotavili Skupštini.Obaveštavamo javnost da su Mađarska i Bugarska, zbog velikih problema, raskinule ugovore o javnomprivatnom partnerstvu, a da jedna uređena zemlja kao što je Italija permanetno, u komunalnoj deltnosti, trpi ucene privatnika koji diktiraju cene.
ASNS- Granski sindikat komunalnih delatnosti još jednom poziva predsednika Srbije Aleksandra Vućčića da u interesu građana povuče potpis i vrati Skupštini štetočinski Zakon i tako zaštiti elementarna prava građana ove zemlje na vodu za piće i bezbednost.
U protivnom ASNS- Granski sindikat komunalnih delatnosti će inicijativu za Izmenu Zakona dostaviti Vladi i svim političkim partijama i pozvati sve članove ASNS, radnike i građane da se svim sindikalnim i građanskim sredstvima suprotstave privatizaciji vodosnabdevanja i prevoza i na taj način zaštite svoje vitalne interese i bezbednost svoje dece i porodice.
U Beogradu, 22. februara 2019. godine ASNS- Granski sindikat
komunalnih delatnosti
predsednik Simo Blagojević

18.01.2019. ASNS JKP „VIDRAK“ VALJEVO UTVRDIO REPREZENTATIVNOST

„Na osnovu podnetih dokaza u postupku utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca JKP „Vidrak“ Valjevo utvrđeno je da ASNS JKP „Vidrak“ Valjevo ispunjava uslove reprezentativnosti utvrđene Zakonom“, stoji u Rešenju koje je 18. januara 2019. godine doneo i potpisao direktor ovog preduzeća.

Dragan Grčić, glavni poverenik ASNS, kaže da je danom utvrđivanja reprezentativnosti, ASNS JKP „Vidrak“ postaje sindikat koji će ubuduće u znatno većoj meri učestvovati u razmatranju pitanja koja se odnose na poboljšanje ekonomskog i radno pravnog položaja zaposlenih u preduzeću.

18.01.2019. NA INICIJATIVU ASNS ZAKLJUČEN PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR U JKP “ZELENILO I GROBLJA” SMEDEREVO

Zaposleni u JKP „Zelenilo i groblja“ Smederevo, zahvaljujući inicijativi ASNS, dobili su prvi Kolektivni ugovor od osnivanja preduzeća.

„Posle višemesečnih pregovora i korektne saradnje sa lokalnom samoupravom i poslodavcem, 16. januara smo potpisali prvi Kolektivni ugovor na nivou preduzeća. ASNS kao najveći sindikat uspeo je da ispravi brojne nedostanke u aktuelnom Pravilniku o radu, a primenom Kolektivnog ugovora zaposleni će dobiti daleko veći obim prava i bolje uslove rada“, rekao je Petar Disić, glavni poverenik ASNS JKP „Zelenilo i groblja“.

Pored sindikata, Kolektivni ugovor potpisali su osnivač – lokalna samouprava i poslodavac.

 28.08.2018. Počeli su pregovori za zaključenje kolektivnog Ugovora kod poslodavca u JKP “Zelenilo i groblja “Smederevo

 

Počeli su pregovori za zaključenje kolektivnog Ugovora  kod poslodavca u JKP “Zelenilo i groblja “Smederevo.

U pregovorima učestvuju reprezentativni sindikat – ASNS “JKP Zelenilo i groblja ” i sndikat “Nezavisnost”.

Ispred ASNS “JKP Zelenilo i groblja” učestvuje : glavni poverenik Petar Disić , Dragan Radosavljević i Dušan Vukašinović.

Petar Disić glavni poverenik ASNS -“JKP Zelenilo i groblja”Smederevo

28.06.2018. KOMUNALCI SMEDEREVA – REPREZENTATIVNI

ASNS-Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti podneo je dana 18.01.2017.godine Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca , zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti u komunalnoj delatnosti – za teritoriju grada Smedereva.

-Konačno, posle godinu i po ,stiglo je rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost.

-Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti je imao obavezu da u roku od 30 dana od dana prijema dostavi predlog ministru rada o reprezentativnosti ili neispunjavanju uslova reprezentativnosti.

ASNS Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti je u više navrata ukazivao ministarstvu  rada da Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti ne radi u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o upravnom postupku .

Danas, 5. aprila 2018. godine održana je Izborna skupština ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti. Osim delegata, Izbornoj skupštini prisustvovali su predsednica ASNS Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i generalni sekretar ASNS Nebojša Rajković.

Simo Blagojević, ponovo je jednoglasno izabran na funkciju predsednika ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Za sekretara je izabran Ivan Janković, glavni poverenik JKP „Beograd-put“ i dosadašnji sekretar ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Izabrani su i potpredsednici ovog granskog sindikata i to: Bojan Arsenijević iz ASNS-JPKP Lazarevac (predsednik ASNS-Grupacije komunalnih delatnosti), Perica Mojović iz ASNS-Autotransport Kostolac (predsednik ASNS-Grupacije saobraćaja) i Predrag Jovanović iz ASNS-Telekom Srbija-Sindikat tehničara i inženjera (predsednik ASNS-Grupacije telekomunikacije.

Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije. U Nadzornom odboru su: Mira Antonijević, Alen Martinović i Ivana Lazić, a Statutarnoj komisiji Aleksandra Gigorijević Gajić, Aleksandar Krstić i Mirko Divljak.

23.03.2018. IZBORNA SKUPŠTINA ASNS – GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI ZAKAZANA ZA 5. APRIL 2018. GODINE

Glavni odbor ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti doneo je odluku o sazivanju Izborne skupštine ovog granskog sindikata za 5. april 2018. godine sa početkom u 13.00 časova.

Glavni odbor je utvrdio broj delagata koji će učestvovati na Izbornoj skupštini. Na dnevnom redu skupštine su Izmene i dopune Statuta ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Predloženo je da se na Izbornoj skupštini utvrde kandidati ovog granskog sindikata za članove Glavnog odbora ASNS.

22.03.2018.POTVRĐENA REPREZENTATIVNOST ASNS JPKP LAZAREVAC. DANAS POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Na osnovu pokrenutog postupka preispitivanja reprezenetativnosti reprezentativnih sindikata u JPKP Lazarevac utvrđeno je da ASNS JPKP Lazarevac i dalje ispunjava uslove reprezentativnosti i samim tim ostao relevantan faktor prilikom odlučivanja o socijalno ekonomskom statusu zaposlenih.

Danas 22.03.2018. godine potpisan je Kolektivni ugovor. Potpise su stavili osnivač, poslodavac i reprezentativni sindikati.

Glavni poverenik ASNS JPKP Lazarevac Vesna Arsenijević izrazila je zadovoljstvo potpisanim Kolektivnim ugovorom kojim se, kako je rekla, garantuju veća prava zaposlenima u odnosu na prethodni KU.

19.03.2018. ASNS JKP „BEOGRAD-PUT“ UTVRĐENA  REPREZENTATIVNOST

Sindikatu ASNS JKP „Beograd-put“ utvrđena je reprezentativnost kod Poslodavca.

„ ASNS JKP „Beograd-put“  nastavlja da bude bitan činilac u zastupanju interesa zaposlenih i rešavanju njihovog radnog i ekonomskog položaja“, rekao je glavni poverenik ASNS Ivan Janković.

On je istakao da će utvrđena reprezentativnost  ASNS  znatno poboljšati socijalni dijalog u preduzeću i dodao da se trenutno vode pregovori na zaključivanju novog Kolektivnog ugovora.

15.03.2018.POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U JKP „PARKING SERVIS“ SMEDEREVO
29.11.2017. JEDNOČASOVNI ŠTRAJK UPOZORENJA U JKP „GORICA“ NIŠ
27.11.2017. ZAPOSLENI U JAVNO-KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA NEZADOVOLJNI ZBOG IZOSTANKA POVEĆANJA ZARADA OD 10%

01.11.2017. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata dostavlja Vladi Republike Srbije, Inicijativu za Izmene i dopune Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

30.10.2017. SAOPŠTENJE

29.10.2017. ASNS JKP „GORICA“ NIŠ ORGANIZUJE 30. OKTOBRA JEDNOČASOVNI ŠTRAJK UPOZORENJA
16.10.2017. SINDIKAT ASNS AUTOTRANSPORT KOSTOLAC ZA VEOMA KRATKO VREME UTVRDIO REPREZENTATIVNOST
27.09.2017 ODRŽAN SASTANAK POVODOM DAVANjA KONCESIJE ZA AERODROM „NIKOLA TESLA“
ASNS JP KOMUNALAC PIROT DOKAZALA REPREZENTATIVNOST
05.07.2017 POSETA PREDSEDNICE ASNS, GLAVNOG MENADŽERA I PREDSEDNIKA ASNS GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNIH DELATNOSTI U “JP KOMUNALAC PIROT”

ASNS-Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 18.oktobra 2011. godine.

ASNS Granski sindikat saobraćaja i komunalnih delatnosti


U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS Saobraćaja i telekomunikacija;

– ASNS Komunalaca Srbije i javnih saobraćajnih delatnosti;

– ASNS Zaposlenih u železničkom saobraćaju Srbije

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– zajedničko delovanje sa sindikatima u sastavu ASNS, i

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Simo Blagojević, predsednik, “Zelenilo Beograd”
  2. Ivan Janković, sekretar, Javno komunalno preduzeće “Beograd Put”
  3. Slavko Rudakijević, Predsednik Grupacije komunalaca i javnih saobraćajnih delatnosti, JP “Čistoća” Stara Pazova
  4. Predrag Jovanović, potpredsednik, Telekom Srbija
  5. Maja Janković, potpredsednik, Aerodrom Nikola Tesla Beograd