GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

14.05.2019.UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST ASNS – DOM ZDRAVLJA U STAROJ PAZOVI. POTPISAN I NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Sindikatu ASNS – Dom zdravlja “Dr Jovan Jovanović Zmaj” u Staroj Pazovi utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca čime je postao relevantan faktor prilikom pregovaranja o poboljšanju socijalno ekonomskog položaja zaposlenih.

Tatjana Jekić, glavni poverenik ASNS, kaže da je ASNS jedan od potpisnika novog Kolektivnog govora. Ona je izrazila zadovoljstvo potpisanim Kolektivnim ugovorom kojim se, kako je rekla, garantuju veća prava zaposlenima u odnosu na prethodni KU.

30.11.2017. ASNS SMTS OPŠTE BOLNICE LESKOVAC POTRVĐENA REPREZENTATIVNOST
ASNS-GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE FORMIRAN JE ODLUKOM PREDSEDNIŠTVA ASNS OD 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE. IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽANA JE 6. DECEMBRA 2011. GODINE.
GS Zdravstva i socijalne zaštite GS Zdravstva i socijalne zaštite

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Slobodan Đurić, predsednik, Dom zdravlja “Dr.Đorđe Kovačević – Lazarevac”
  2. Mirko Komadina, potpredsednik, Psihijatrijska bolnica Gornja Toponica
  3. Fadil Jašari, potpredsednik, Specijalna psihijatrijska bolnica “Dr.Slavoljub Bakalović” Vršac
  4. Miodrag Jakovljević, potpredsednik, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a
  5. Zoran Stanić, potpredsednik, Hitna pomoć Beograd
  6. Mirsada Agović, sekretar, KBC Zvezdara