GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

30.11.2017. ASNS SMTS OPŠTE BOLNICE LESKOVAC POTRVĐENA REPREZENTATIVNOST
ASNS-GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE FORMIRAN JE ODLUKOM PREDSEDNIŠTVA ASNS OD 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE. IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽANA JE 6. DECEMBRA 2011. GODINE.
GS Zdravstva i socijalne zaštite GS Zdravstva i socijalne zaštite

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Slobodan Đurić, predsednik, Dom zdravlja “Dr.Đorđe Kovačević – Lazarevac”
  2. Mirko Komadina, potpredsednik, Psihijatrijska bolnica Gornja Toponica
  3. Fadil Jašari, potpredsednik, Specijalna psihijatrijska bolnica “Dr.Slavoljub Bakalović” Vršac
  4. Miodrag Jakovljević, potpredsednik, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a
  5. Zoran Stanić, potpredsednik, Hitna pomoć Beograd
  6. Mirsada Agović, sekretar, KBC Zvezdara