INDUSTRIJSKI GRANSKI SINDIKAT

 29.06.2018. ASNS GORENJE VALJEVO UTVRDILO REPREZENTATIVNOST

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata ASNS – Gorenje kod poslodavca Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo održanom dana 29.06.2018.godine utvrđena je reprezentativnost sindikata ASNS – Gorenje.

Sastanku za utvrđivanje reprezentativosti prisustvovali su ispred Poslodavca: pomoćnik direktora Drago Krenker, rukovodilac stručne službe Dragan Krajinović i stručni saradnik u kadrovskoj službi Slađana Đurić, ispred ASNS pored glavnog poverenika ASNS – Gorenje Nenada Đurđevića, prisustvovao je i stručni tim ASNS, a sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih sindikata osnovanih kod Poslodavca.

Utvrđena reprezentativnost ASNS – Gorenje ima veliki značaj, jer je sledeći korak učešće ASNS – Gorenje u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo gde će ASNS – Gorenje dati svoj predlog kolektivnog ugovora i znatno doprineti unapređenju prava i položaja zaposlenih.

  26.04.2018. SAOPŠTENJE ASNS-INDUSTRIJSKOG GRANSKOG SINDIKATA

Povodom stavljanja Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u proceduru usvajanja u Narodnoj skupštini, ASNS još jednom izražava svoje najoštrije protivljenje i poziva narodne poslanike da ne glasuju za zakon ukoliko ne dođe do izmena u delu  kojim se  omogućava privatizacija namenske industrije.

ASNS ističe da su 165 godina tradicije i iskustva u proizvodnji naoružanja i vojne opreme dovoljna garancija za efikasno, održivo i profitabilno poslovanje vojne industrije.

Privatizacija, osim partikularnih interesa i velikih obećanja, ne bi donela ništa dobro ni radnicima niti našem društvu u celini. Asortiman, kvalitet i kapaciteti naše namenske industrije i bez privatizacije mogu da obezbede zavidno mesto na svetskom tržištu.

Potrebno je samo depolitizovati menadžment i obezbediti bolje uslove rada i zaštitu radnika i adekvatno platiti njihov rad. Davanje ovog nacionalnog resursa u ruke strancima imalo bi nesagledive posledice ne samo za radnike već za naše interese i društvo u celini.

 

U Beogradu, 26.04.2018. godine

ASNS- Industrijski granski sindikat

Prvoslav Brkić, predsednik

29.03.2018.   ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA ASNS-INDUSTRIJSKOG GRANSKOG SINDIKATA. IZABRANI NOVI ORGANI TOG GRANSKOG SINDIKATA ASNS

Funkciju predsednika ASNS-Industrijskog granskog sindikata,  u naredne četiri godine, obavljaće Prvoslav Brkić, dugogodišnji predsednik ASNS u Industriji motora Rakovica.

Rođen je u Beogradu, 7. maja 1954. godine.

Završio je srednju tehničku školu – zanimanje mašinski tehničar.

U Industriji motora Rakovica (IMR) radi od 1982. godine, na poslovima konstruktora alata u livnici, a zatim i u nabavci. Sindikalnim radom počeo je da se bavi pre 25 godina i za to vreme je vodio i organizovao veliki broj štrajkova, među kojima je i blokada pružnih saobraćajnica. Predvodnik je sindikalne borbe za spas IMR-a, učestvovao je u mnogobrojnim razgovorima i pregovorima sa nadležnim ministarstvima. Obavljao je i funkciju predsednika Gradskog odbora ASNS u Beogradu.

Za sekretara ASNS-Industrijskog granskog sindikata izabran je Savo Kaljević (ASNS Hesteel Smederevo), a za potpredsednike Vlado Bulajić  (ASNS Hesteel Smederevo), Miroslav Biberčić (ASNS „Krušik“ Valjevo) i Milinko Popović (ASNS Hidrotehnika-hidroenergetika).

Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije. U Nadzornom odboru su: Rajmond Raljević, Milomir Jovanović i Vladimir Radovanović, a u Statutarnoj komisiji Zoran Milosavljević, Aleksandar Petrović i Vladica Micić.

Na Izbornoj skupštini usvojene su Izmene i dopune Statuta ASNS-Industrijskog granskog sindikata.

22.03.2018.NAJAVA: IZBORNA SKUPŠTINA ASNS – INDUSTRIJSKOG GRANSKOG  SINDIKATA

14.03.2018.ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA ASNS INDUSTRIJSKOG GRANSKOG SINDIKATA

Danas je (14.03.2018.) održana sednica Glavnog odbora ASNS Industrijskog granskog sindikata (IGS). Na sednici su usvojeni Izveštaj o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu.

Glavni odbor ASNS Industrijskog granskog sindikata doneo je odluku da se 29. marta 2018. godine sa početkom u 12.00 časova održi Izborna skupština tog granskog sindikata na kojoj će biti izabran predsednik i organi  ASNS IGS.

14.02.2018.   ASNS H.K. „KRUŠIK“ VALJEVO DOKAZAO  REPREZENTATIVNOST

Sindikatu ASNS H.K. Krušik Valjevo, na danas (14.02.2018.) održanoj sednici Komisije, utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca.

Danom utvrđivanja reprezentativnosti, ASNS H.K. „Krušik“ postaje sindikat koji će ubuduće u znatno većoj meri učestvovati u razmatranju  pitanja koja se odnose na poboljšanje ekonomskog i radno pravnog položaja svih zaposlenih u ovom valjevskom preduzeću.

Izborna skupština ASNS – Industrijskog granskog sindikata (IGS) biće održana 29. marta 2018. godine sa početkom u 12.00 časova, u velikoj sali ASNS, Karađorđeva 71 u Beogradu.

Na skupštini će biti izabrani novi predsednik i sekretar ASNS – IGS, kao i članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije ASNS – IGS.

Na dnevnom redu su i Izmene i dopune Statuta ASNS – Industrijskog granskog sindikata.

 

14.11.2017. ASNS – H.K. “Krušik” Valjevo završio pripreme za dokazivanje reprezentativnosti

18.05.2017.DONETA ODLUKA O FORMIRANJU ASNS – GRUPACIJE NAMENSKE INDUSTRIJE

Dana 18. maja 2017. godine održan je sastanak sa glavnim poverenicima ASNS iz preduzeća namenske industrije.

Razmatrala su se aktuelna pitanja vezana za rad i funkcionisanje sindikata članica ASNS namenske industrije kao i pitanja za unapređenje položaja zaposlenih.

Doneta je odluka  o formiranju ASNS – Grupacije namenske industrije sa ciljem poboljšanja i efikasnijeg rada sindikata, povećanja članstva i većeg uticaja u namenskoj instustriji koja postaje bitan segment u srpskoj privredi.

Sastanak su održali predsednica ASNS Ranka Savić, glavni menadžer Dragan Milovanović i generalni sekretar Nebojša Rajković.

ASNS – NAMENSKA INDUSTRIJA

U okviru namenske industrije imamo sledeće sindikate:

 1. ASNS – “ZASTAVA ORUŽJE” Kragujevac
 2. ASNS – “ZASTAVA KOVAČNICA” A.D. Kragujevac
 3. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata AD “FAP” Priboj
 4. ASNS – DP “ZASTAVA KAMIONI” – Kragujevac
 5. ASNS – Holding korporacija “Krušik” a.d. Valjevo
 6. ASNS – “TRAJAL” Kruševac
 7. ASNS sindikat Kompanije “Sloboda” DD Čačak
 8. ASNS – HKPK “JUMKO” Vranje
10.11.2017. DEMANTI PREDSEDNICE ASNS, RANKE SAVIĆ
17.11.2017.RADNICI GOŠE: BIĆE PROTESTA AKO DOBIJEMO OTKAZE
03.11.2017.OTVORENO PISMO RADNIKA FŠV “GOŠA”
03.11.2017.POKRENUT STEČAJ U FŠV “GOŠA”, FABRIKA I DALJE RADI
02.11.2017.ŽELEZARA POGURALA IZVOZ
31.10.2017. PREDSEDNICA ASNS RANKA SAVIĆ I GLAVNI MENADŽER ASNS DRAGAN MILOVANOVIĆ POSETILI SU RADNIKE “FŠV” GOŠE I ČLANOVE ASNS
22.08.2017. ASNS FŠV „GOŠA“ ODRŽAO PROTEST ISPRED VLADE SRBIJE
04.08.2017. RADNICI GOŠE VIŠE OD ČETIRI MESECA U ŠTRAJKU, ČEKAJU POMOĆ DRŽAVE
03.08.2017. RADNICI GOŠE PISALI PREMIJERU I PREDSEDNIKU SLOVAČKE TRAŽEĆI POMOĆ
19.07.2017. REPORTERI NA LICU MESTA SA RADNICIMA “FŠV GOŠA” SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKI SINDIKAT ASNS DAJE PODRŠKU FIJATOVIM RADNICIMA

Industrijski sindikat ASNS, daje punu podršku radnicima koji štrajkuju u FIJAT-u Kragujevac.

U potpunosti se solidarišemo sa radnicima u njihovoj opravdanoj borbi za povećanje plata, plaćen prekovremeni rad i bolje uslove rada. Odlučnost, solidarnost i jedinstvo FIJATOVIH radnika u Kragujevcu, treba da bude primer svim Sindikatima i svim zaposlenima kako se bori za svoja prava.

10.07.2017 TALASANJE,RADIO BEOGRAD, GOST PREDSEDNICA ASNS RANKA SAVIĆ
10.07.2017 PREDSEDNICA ASNS RANKA SAVIĆ GOST RADIO BEOGRADA,Tema – FŠV Goša-Smederevska Palanka
04.07.2017 PUNA PODRŠKA RADNICIMA „GOŠE“ U ŠTRAJKU
21.06.2017 UPRAVNI SUD PONIŠTIO REŠENJE MINISTARSTVA RADA U VEZI REPREZENTATIVNOSTI ASNS-RADNIČKOG SINDIKATA GOŠA-FŠV
13.06.2017  RADNICI GOŠE BLOKIRALI NA SAT VREMENA ŽELEZNIČKU STANICU
09.06.2017  RADNICI „GOŠE“ NE DOZVOLJAVAJU ISPORUKU VAGONA ŽOS-U

 

ASNS – Industrijski granski sindikat formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 10. Oktobra 2011. godine .

ASNS Industriski granski sindikat

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:
 • ASNS GS Metalaca Srbije;
 • ASNS GS Tekstil,koža,obuća i odeća;
 • ASNS GS Građevinarstva, IGM, drvna industrija i putna privreda i
 • ASNS GS Preduzeća za radno osposobljavanje invalida
Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:
 • društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;
 • radna i socijalna sigurnost članova;
 • kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;
 • rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;
 • opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
 • sprečavanje zlostavljanja na radu;
 • edukacija članova za sindikalnu aktivnost;
 • saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.
Organi Granskog sindikata su:
 • Skupština;
 • Glavni odbor;
 • Predsedništvo;
 • Nadzorni odbor i
 • Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

Članovi Predsedništva ASNS – Industrijskog granskog sindikata su :

 

 

Prvoslav Brkić, predsednik,(ASNS Industrija motora Rakovica)

 

 

 

 

Vlado Bulajić, potpredsednik i predsednik grupacije metalaca, (ASNS Hesteel Serbia)

 

 

 

 

 

Miroslav Biberčić potpredsednik i predsednik grupacije namenske industrije (ASNS HK Krušik)

 

 

 

 

Milinko Popović, potpredsednik i predsednik grupacije građevinarstva, IGM-a, drvne industrije i putne privrede, (ASNS Hidrotehnika Hidroenergetika)

 

 

 

 

Savo Kaljević,sekretar,(ASNS Hesteel Serbia)

 

 

 

 

 

* STATUT *

* VESTI *

* KONTAKT *

ASNS – Industrijski granski sindikat

Ul. Karađorđeva br. 71
11000 Beograd

Tel. 011/26-23-671

E-mail: asns@asns.rs