GRUPACIJA ASNS – UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRBIJE

UIKS – FOTO GALERIJA

sindikat_uprave

ASNS UIKS Saopštenje 11.04.2017.

Sastanak ASNS – Grupacije sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 04.04.2017.godine

Састанак са директором Управе за извршење кривичних санкција
од 06.03.2017 год.

Извештај са осме седнице ИО-АСНС-Групације синдиката-УИКС РС
од 10.02.2017 год.

ЗАПИСНИК – Састанак радне групе одржан 31. јануара 2017.године

Obaveštenje glavnim poverenicima ASNS UIKS RS sa sastanka održanog 16.11.2016. sa direktorom UIKS RS

Zapisnik sa Treće redovne sednice ASNS – Grupacije UIKS RS 04.11.2016.

NAJNOVIJA VEST

Demanti na izjavu Slađanke Milošević u emisiji „Kažiprst“ TV B92 31.10.2016.

Obaveštenje sa sastanka sa ministarkom pravde Nelom Kuburović 28.10.2016.

Dobro došli u sekciju grupacije ASNS – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija republike Srbije

U ovom delu možete naći sve važne zakone bliske vašoj grupaciji kao i saopštenja, zapisnike i ostala dokumenta grupacije.

Za pregled dokumenata potrebno je da imate neki od mnogobrojnih programa za pregled PDF dokumenata.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

UREDBA O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

PRAVILNIK O UNIFORMI I ORUŽJU U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRBIJE

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

INFORMATOR O RADU UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA (2013)

INFORMATOR O RADU UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA (2014)

PRAVILA O RADU ASNS – GRUPACIJA SINDIKATA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRBIJE

OVDE MOŽETE PROČITATI ZAPISNIKE, DOPISE I OSTALA DOKUMENTA GRUPACIJE UIKS