USTAVNE INICIJATIVE

26.06.2016. Inicijativa za ocenu ustavnosti clana 211. Zakona o radu

18.05.2016. Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti opsteg akta