ZAKONSKE INICIJATIVE

08.12.2016. Inicijativa za izmenu i dopunu zakona o radu (dopuna člana 187)