SAOPŠTENJE

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) se duži vremenski period suočava sa vrlo lošim radom (neradom) inspekcije rada.

Ona se po pravilu oglašava nenadležnom u nadzoru nad primenom Zakona.

U 80% slučajeva i kada su očigledne povrede Zakona, inspektori se oglašavaju nenadležnim i upućuju na sudski spor, što izaziva ne samo suštinsko ruiniranje zakonom uspostavljenog sistema radno-pravne zaštite, kao i veliko nepoverenje, frustraciju i nezadovoljstvo zaposlenih, već dovodi u pitanje i samu svrhu postojanja inspekcije rada.

Pozivamo ministra Đorđevića da preduzme mere i učini da inspekcija rada počne da radi svoj posao i to nepristrasno, bez predrasuda i kalkulacija, isključivo na osnovu Zakona, koristeći sva ovlašćenja koja ima u skladu sa Zakonom.

Neki od primera:

–   Inspekcijski nadzor nad radom Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti:

  • postupci traju godinama – zakonski okvir 30 dana.

–   Inspekcijski nadzori u:

  • Georad d.o.o. Drmno – ponuda nezakonitog Aneksa Ugovora o radu;
  • Sportsko rekreativno obrazovni centar Vračar.

–   U velikom broju slučajeva, nereagovanje povodom rada na određeno vreme duže od tri godine i kada su zarade u pitanju – upućuju na sud.

U Beogradu,                                                      Služba za odnose sa javnošću ASNS

24.01.2019. godine

Saopstenje ASNS 24-01-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fifteen + seven =