SAOPŠTENJE

Predsedništvo ASNS je na sednici održanoj 6. februara 2019. godine donelo odluku da podrži građanske proteste u Srbiji.
ASNS smatra da Srbija posle višedecenijskih lutanja i propasti svih vrsta gde su najveću cenu platili radnici i ljudi koji žive od svog rada, ne zaboravimo da 30% stanovnika Srbije živi na granici siromaštva, mora da se radikalno promeni u svim sferama društvenog života.
Srbija umesto društva šema, kombinacija i partijskih monopola mora da postane društvo pristojnih ljudi u kome će se uspostaviti moralne vrednosti građanskog društva zasnovane na radu, znanju, trudu, poštenju, toleranciji i solidarnosti.
Pre svega, mora da se iz korena promeni odnos prema radu i radniku. Umesto promocije Srbije kao zemlje jeftine radne snage i prekarijata zahtevamo da se fokus stavi na obrazovanje, znanje, veštine, kompetencije i druge komparativne prednosti naših radnika, da se odmah promeni postojeći pravni okvir koji je radnike , uz neoliberalni ekonomski i društveni koncept , doveo do socijalne bede i lišavanja elementarnog ljudskog dostojanstva, i to stvaranjem pravnog okvira i uspostavljanjem radno pravne zaštite i zaštite ličnosti i dostojanstva radnika u skladu sa evropskim standardima i preuzetim državnim obavezama.
To je preduslov za stvaranje novog modela društva zasnovanog na moralu vrlina, stvaralačkom i normativnom moralu i stvaranju socijalnog okruženja jednakih šansi za dobra radna mesta, napredovanje, lično i porodično dostojanstvo , pravnu i socijalnu sigurnost, kao i duštvo tolerancije i solidarnosti.
ASNS smatra da su neophodne promene u institucionalnom ponašanju i radu počev od države, preko pravosuđa, obrazovanja, medija do svakodnevnog javnog ponašanja i ophođenja. Institucije moraju da budu iznad pojedinca ma ko i na kakvoj funkciji bio i moraju da služe građaninu, a ne strankama , da se rukovode državnim, a ne partijskim interesima.
Za početak, mogao bi Parlament da se uljudi i u svom radu primeni elementarni kodeks ponašanja i uzajamnog poštovanja i da se podseti da je najviši dom u ovoj zemlji, a ne najprimitivniji rijaliti.
ASNS zahteva društvenu i pravnu odgovornost za svaku izgovorenu javnu reč. Naša javna scena i nastupi su ispod nivoa kafanske rasprave.Javni istupi moraju da se zasnivaju na činjenicama iza kojih slede pravosudni postupci, pa lopovi u zatvor ali takođe i odgovornost za “verzije pijace” i omiljenu praksu: “klevetaj stalno, klevetaj drsko , nešto će se već zalepiti”.
ASNS se zalaže za slobodu ali i odgovornost medija i posebno transparentnost finansiranja. U tom segment traži zabranu svakog javnog i prikrivenog finansiranja medija od strane državnih javnih preduzeća. Naše pare iz budžeta troše se na pokrivanje gubitaka tih istih javnih preduzeća , koja istovremeno, selektivno finasiraju “naše” medije.
ASNS poziva sve političke subjekte , a posebno političke partije pozicije i opozicije da , za početak, promene ton i način obraćanja i međusobne komunikacije, da se pored svih neslaganja i razlika izdignu iznad trenutnih partiskih interesa i da kroz ozbiljan i javni dijalog , uz puno poštovanje Ustava i zakona, postignu minimum saglasnosti o spornim pitanjima počev od slobode medija, izbornih uslova, daljih evorointegracija, Кosova, a posebno da najzbiljnije shvate protest građana kao upozorenje da mnogo toga , pod hitno, mora da se menja.
U Beogradu, 6.02.2019. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × 1 =