ASNS – ZASTAVA ORUŽJE REPREZENTATIVAN SINDIKAT KOD POSLODAVCA

 

 

Sindikatu ASNS-Zastava oružje a.d. Kragujevac utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca. Sastanak Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti održan je 6. maja 2019. godine, a danas je ASNS –  Zastava oružje dostavljeno Rešenje koje je potpisao generalni direktor Mladen Petković.

„Na osnovu svih podnetih dokaza i uvidom u svaku pojedinačnu pristupnicu sindikata ASNS, utvrđeno je da sindikat ispunjava zakonom propisane uslove za priznavanje reprezentativnosti i da ima preko 15% članova u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca“, navodi se, između ostalog, u Rešenju.

Glavni poverenik ASNS Snežana Vasiljević kaže da će utvrđena reprezentativnost ASNS znatno poboljšati socijalni dijalog u preduzeću, kao i da će ASNS u znatno većoj meri učestvovati u zastupanju interesa zaposlenih u rešavanju njihovog radnog i ekonomskog položaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × 2 =