POSTIGNUT DOGOVOR O ISPUNJENJU ZAHTEVA ŠTRAJKAČKOG ODBORA KRAGUJEVAČKOG VODOVODA – ŠTRAJK ZAMRZNUT

Na juče (06.08.2019.) održanom sastanku predstavnika sva tri sindikata u JKP “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac sa gradonačelnikom Kragujevca i direktorom preduzeća postignut je dogovor o ispunjenju zahteva Štrajkačkog odbora, rekao je Aleksandar Krstić, glavni poverenik ASNS.

On je istakao da su se zaposleni od jutros vratili na svoja radna mesta i dodao da je štrajk zamrznut kao i da će Štrajkački odbor pratiti realizaciju dogovorenog na sastanku.

U zaključku sa sastanka se, između ostalog, navodi:

“Na sastanku je dogovoreno da se odmah pristupi procesu pregovaranja i izrade Kolektivnog ugovora kod poslodavca, a da je krajnji rok za potpisivanje istog 25.08.2019. godine, uz konstataciju da je Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava još uvek na snazi, što bi onemogućilo momentalnu primenu svih odredbi Kolektivnog ugovora, već da je neophodno planirati odloženu primenu Kolektivnog ugovora od dana sticanja zakonskih uslova, osim za one odredbe koje ne mogu biti primenjene od dana potpisivanja. Svi prisustni su se složili da je materijalni položaj zaposlenih u preduzeću veoma težak, da zaposleni primaju najniže zarade u komunalnom sektoru grada Kragujevca, da je raspon zarada od najnižih do najviših veoma mali, što dovodi do lose radne atmosphere i stavlja u neravnopravan položaj radnike. U skladu sa navedenim, dogovoreno je da poslodavac i Grad pronađu način na koji bi se navedeno ispravilo do stupanja na snagu svih elemenata Posebnog kolektivnog ugovora, a da primena privremenog rešenja traje od septembra do decembra 2019. godine”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + nine =