INICIJATIVA ASNS ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I SUDSKIM TAKSAMA

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je 7.marta 2019.god. pokrenula inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o parničnom postupku i izmeni i dopuni Zakona o sudskim taksama. Inicijativa je upućena Vladi Republike Srbije, ministarstvu pravde i Skupštini Republike Srbije.

Pravilno smo procenili da je neophodno uvođenje besplatne pravne pomoći, za sve one koji nisu u mogućnosti da sami finansiraju pravne sporove.

To je naročito bitno kod vođenja radnih sporova, jer je veliki broj radnika, zbog finansijske nemogućnosti da pokrene sudski spor – ostao uskraćen za mnoga prava.

Konačno, posle dugog čekanja i velikog pritiska koji smo vršili, od 1. oktobra 2019.god. stupa na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pravo se odnosi na korisnike novčane i socijalne pomoći, korisnike dečijeg dodatka, ali i na sve one koji bi zbog finansiranja iz sopstvenog džepa, u konkretnoj pravnoj stvari – vidno osiromašili.

Ovo pravo imaju i pripadnici ranjivih grupa, bez obzira na finansijsko stanje : deca, žrtve nasilja u porodici, osobe koje traže azil, izbeglice i svi oni koji ostvaruju zaštitu od torture i nečovečnog postupanja ili trgovine ljudima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + five =